Byli menadżerowie Plus Banku zatrzymani przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że na zlecenie warszawskiej prokuratury zatrzymało osiem osób, m.in. byłych menedżerów Plus Banku. Śledztwo prowadzone jest m.in. w sprawie udzielenia 50 mln zł kredytu spółce niemającej odpowiedniej zdolności kredytowej oraz próby nienależnego zwrotu 23 mln zł VAT. CBA zatrzymało osiem osób, wśród zatrzymanych są m.in. byli członkowie zarządu Plus Banku (w tym jego prezesi), byli dyrektorzy departamentów oraz pracownicy, a także kierownik banku oraz osoby związane z firmami, które odniosły korzyści na skutek udzielenia kredytu.
Byli menadżerowie Plus Banku zatrzymani przez CBA

W oficjalnym komunikacie CBA wprawdzie nazwa banku nie pada, ale tę można znaleźć w komunikacie umieszczonym na stronie Prokuratury Krajowej. Śledztwo było wynikiem zawiadomienia prokuratury przez obecny zarząd o możliwości popełnienia przestępstwa.  Obecnie trwają przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności, usiłowania oszustwa, przestępstw na szkodę wierzycieli, przestępstw skarbowych oraz związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ukrywania dokumentów oraz przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu nieprawdziwych danych.

Więcej:vat