Dwa lata więzienia za kserokopię dowodu

Zgodnie z nową Ustawą o dokumentach publicznych, która wchodzi w życie 12 lipca firmy nie będą mogły już kopiować dokumentów swoich klientów. Mówi o tym wprost art. 58 ustawy:
Dwa lata więzienia za kserokopię dowodu

Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
źr. Internetowy System Aktów Prawnych

Mowa o dokumentach publicznych takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymacja osoby niepełnosprawnej, ale także odpis, wypis, duplikat czy np. odpisy prawomocnych orzeczeń sądów. Nowa ustawa o dokumentach publicznych zakazuje również tworzenia replik, czyli np. dowodów kolekcjonerskich. Nowa ustawa jest uwzględnieniem wniosków składanych przez inspektora ochrony danych osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Organy te wielokrotnie podkreślały, że kopiowanie dokumentów tożsamości i przechowywanie tych kopii przez różnego rodzaju firmy (np. wypożyczalnie samochodów osobowych) naraża właścicieli tych dokumentów na ryzyko kradzieży tożsamości. Kserokopię dokumentu tożsamości można bowiem wykorzystać np. do wyłudzenia kredytu.
Przy czym ustawodawca wyraźnie określił, że karalne będzie jedynie wykonywanie replik (odwzorowanie lub kopia), których wielkość będzie odpowiadać od 75 do 120 proc. wielkości oryginału. Wykonywanie mniejszych lub dużo większych replik jest w dalszym ciągu dozwolone.
Celem ustawodawcy jest m.in. ograniczenie zjawiska wyłudzeń kredytów na podrobione lub pozyskane podstępem kopie dowodów tożsamości.

Więcej:ustawa