Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to, jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów, system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. I dalej: Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.
rejestr

rejerstr

Rejestr
Na stronie podatki.gov.pl można dokonać wpisu do rejestru. Brak takiego do kwietnia 2020 r. skutkować może dotkliwą karą finansową.

Co to znaczy dla właściciel lub udziałowców spółek prawa handlowego (bo tych dotyczy ustawa)? Przede wszystkim konieczność wpisania się do rejestru do 13 kwietnia 2020 r. Brak wpisu może oznaczać karę w maksymalnej wysokości 1 mln. złotych. I choć w uzasadnieniu mowa jest o “skomplikowanej strukturze korporacyjnej”, to w rzeczywistości ustawa dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w działanie spółek prawa handlowego, niezależnie od ich wielkości. Dla przedsiębiorców kłopotliwe może być ustalenie, kto jest rzeczywistym beneficjentem. Na stronie Ministerstwa Finansów oczywiście jest stosowne wyjaśnienie, ale wczytując się w nie uważnie, można dojść do wniosku, że w zasadzie beneficjentem rzeczywistym może być każda osoba mająca cokolwiek w firmie do powiedzenia.

W ten oto sposób powstał nam kolejny rejestr osób fizycznych, do którego wgląd ma praktycznie każdy. Pocieszające jest to, że przynajmniej za wpis nie trzeba płacić.