Fizycy po raz pierwszy zaobserwowali interferencję aminokwasów

Teoretycznie wszystkie obiekty we wszechświecie mają naturę falową. Jednak z jakiegoś powodu w świecie makroskopowym nie obserwujemy zjawisk, które występują w przypadku cząstek elementarnych takich jak fotony i elektrony. Jednym z nich jest interferencja, która polega na wzmacnianiu i kasowaniu się dwóch fal. W przypadku światła to zjawisko można zaobserwować za pomocą siatki dyfrakcyjnej, który to eksperyment możecie kojarzyć z lekcji fizyki ze szkoły podstawowej. Jednak okazuje się, że nie tylko fotony interferują same ze sobą. Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego przeprowadzili podobny, choć nieco bardziej złożony, eksperyment z użyciem gramicydyny. To organiczny związek chemiczny składający się z 15 aminokwasów, który jest naturalnym antybiotykiem.
Fizycy po raz pierwszy zaobserwowali interferencję aminokwasów

Naukowcy umieścili gramicydynę na obracającym się kole wykonanym z węgla, by móc potraktować laserem (na ilustracji zaznaczonej kolorem niebieskim). Następnie cząsteczki były “zdmuchiwane” z koła za pomocą argonu podawanego przez zawór wysokociśnieniowy z prędkością 600 m/s. Tak zjonizowane wiązką lasera cząsteczki uwięzione w gazie szlachetnym sprawdzono następnie interferometrem Talbota-Lau. Za jego pomocą odkryto około 20-krotne odchylenia, które nie mogłyby zaistnieć, gdyby badane cząsteczki nie miały natury falowej.

Cząsteczki gramicydyny umieszczono na brzegu koła wykonanego z węgla i napromieniowano laserem, po czym wystrzelono je za pomocą argonu (graf. Uniwersytet Wiedeński)

Nie są to co prawda największe obiekty, u których zaobserwowano właściwości falowe. Odkrycie ma jednak duże znaczenie ze względu na fakt, że pierwszy raz dotyczy materii organicznej. Dzięki temu w przyszłości prawdopodobnie będzie możliwe badanie właściwości falowych także większych obiektów organicznych takich jak wirusy, czy nici DNA. | CHIP

Więcej:fizyka