Wojciech Wiewiórowski został Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Europejskim Inspektorem Ochrony Danych został wybrany Wojciech Wiewiórowski. Taką decyzję we wtorek (26 listopada) podjęła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego. Europejski inspektor pełnić będzie tę kadencję przez pięć lat. Poprzednim inspektorem był Giovanni Buttarelli.
Wojciech Wiewiórowski
Wojciech Wiewiórowski

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) dba o to, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumie się gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, odzyskiwanie, przesyłanie, blokowanie lub usuwanie danych. Jednocześnie Wojciech Wiewiórowski będzie mieć głos doradczy w sprawach związanych z przetwarzaniem danych w przypadku tworzenia nowych regulacji i egzekwowania już istniejących. Zadaniem inspektora jest także rozpatrywanie skarg i prowadzenie dochodzeń w przypadków naruszeń przepisów związanych z ochroną prywatności.

Warto wiedzieć, że żadne unijne instytucje  nie mogą przetwarzać danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, poglądy religijne i dotyczące przynależności do związków zawodowych.

Wojciech Wiewiórowski był od grudnia 2014 zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a od sierpnia 2019 pełniącym obowiązki Inspektora. W latach 2010-2014 był Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

WARTO PRZECZYTAĆ:

Zaczyna obowiązywać RODO – co powinieneś wiedzieć?