Koniec ze wstępną rezerwacją nazw w domenie .pl

NASK jako główny rejestr domeny krajowej .pl podjął decyzję o zerwaniu z modelem wstępnej rezerwacji. Począwszy od 8 stycznia 2020 roku domeny nie będą rezerwowane, a od razu rejestrowane. Po uregulowaniu należności, oczywiście.
NASK
NASK

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest założenie opcji na domenę, czyli akces do pierwokupu w przypadku zwolnienia adresu obecnie zajętego. Opcja wciąż będzie rezerwowana na 14 dni.

Informujemy, że NASK wprowadził zmianę w procesie rejestracji nazw domeny .pl, polegającą na skróceniu stanu BOOK_BLOCKED z 90 do 30 dni. (…) Domeny pozostające w stanie BOOK_BLOCKED są niedostępne do ponownej rezerwacji. Domeny, które po tej dacie będą uwalniane z 14-dniowego okresu rezerwacji, zostaną usunięte z Rejestru i udostępnione do ponownej rejestracji na zasadach ogólnych. (…) Zmiana ta nie ma zastosowania do nazw domeny .pl znajdujących się w stanie BOOK_BLOCKED przed jej wprowadzeniem.

Sposób zmiany rejestracji wiąże się z faktem, że dokładnie od 8 stycznia 2020 roku wszyscy rejestratorzy nazw domeny .pl utracą możliwość rezerwowania nazw przed ich rejestracją. Od tego dnia rezerwacje będą dokonywane wyłącznie przez NASK i przekazywane rejestratorom do rejestracji na rzecz ich klientów w następujących przypadkach:

  1. udostępnienie nazwy domeny do rejestracji na rzecz uzyskującego opcję;
  2. udostępnienie nazwy domeny do rejestracji po prawomocnym orzeczeniu sądowym.

System zostanie więc po pierwsze uproszczony, po drugie każda rezerwacja będzie musiała wymagać wniesienia opłaty, skończy się więc blokowanie nazw. Co nie zmienia faktu, że nie znikną firmy, których działalność opiera się na rezerwowaniu atrakcyjnych domen i ich odsprzedawaniu za większe pieniądze.

[banner slot=”text”]

Według ostatniego raportu NASK przygotowanego za III kwartał tego roku w Polsce funkcjonuje ponad 2,5 mln aktywnych nazw w domenie .pl. Najliczniejsze są nazwy zarejestrowanie bezpośrednio w domenie .pl – 1 957 026 nazw.  Zdecydowanie mniej jest ich w domenach funkcjonalnych (np. .com.pl, .net.pl), bo tylko 476 034. A bardzo skromnie wypada liczba nazw w domenach regionalnych (np. .waw.pl, .wroclaw.pl). Jest ich niespełna 121 tys. Statystycznie na jednego abonenta przypada 2,37 nazwy w domenie .pl. Nie zyskała popularności możliwość rejestracji nazw zawierających polskie znaki diakrytyczne. Pod koniec września 2019 roku zarejestrowanych było tylko 35 650 nazw w domenie .pl, uwzględniających specyficzne litery naszego alfabetu. Co daje 1,40 proc. ze wszystkich aktywnych w rejestrze nazw. Statystycznie na jednego abonenta przypada 2,37 nazwy w domenie .pl. | CHIP

Więcej:NASK