Laser wykorzystujący promieniowanie gamma pomoże leczyć raka i budować komputery kwantowe

Urządzenie wytwarzające koherentne promieniowanie gamma mogłoby przyczynić się do kolejnych postępów w fizyce, ale również znalazłoby zastosowanie m.in. w medycynie i przemyśle. W szczególności, laser posłuży do konstrukcji bardziej precyzyjnych tzw. noży gamma. To urządzenia do radioterapii, za pomocą których już teraz usuwa się nowotwory, w tym m.in. guzy mózgu. Odkrycie znajdzie też prawdopodobnie zastosowanie przy konstrukcji komputerów kwantowych.
laser
laser

Pozytonium to cząsteczka składająca się z elektronu i pozytonu (graf. Mikkel D. Lund)

Do uruchomienia lasera emitującego promieniowanie gamma, potrzebna jest duża ilość cząsteczek pozytonium w stanie skupienia zwanym kondensatem Bosego-Einsteina, który można uzyskać w ekstremalnie niskich temperaturach. Pozytonium to bardzo nietrwały układ elektronu i pozytonu (elektronu o dodatnim ładunku). W wyniku anihilacji takiej cząsteczki powstaje promieniowanie gamma. Z obliczeń profesora Allena Millsa z Uniwersytetu Kalifornijskiego wynika, że do konstrukcji lasera należy użyć ciekłego helu, na którym może powstać bańka z milionem cząsteczek pozytonium.

Kondensat Bosego-Einsteina to stan skupienia występujący w ekstremalnie niskich temperaturach (graf. National Institute of Standards and Technology)

Konstrukcja lasera wykorzystującego promieniowanie gamma jest jednym z zagadnień, które wymagają współpracy naukowców z wielu dziedzin nauki. Interdyscyplinarne badania mogą przyczynić się do postępów nie tylko w fizyce i chemii, ale również w informatyce, medycynie, a także w pracach nad napędem do statków kosmicznych. Profesor Mills zamierza wyniki swoich obliczeń sprawdzić w laboratorium Uniwersytetu Kalifornijskiego. | CHIP