Opatrunek pokaże, czy doszło do infekcji bakteryjnej

Opatrunek, nazwany przez jego twórców portable paper-based band-aid (PBA), pod wpływem rozwijających się bakterii zmienia kolor. W przypadku rany czystej lub takiej, gdzie ilość bakterii nie grozi rozwojem infekcji, bandaż pozostaje zielony. Jeśli opatrunek przybiera kolor żółty, to oznacza, że rana zaatakowana została przez szczepy wrażliwe na antybiotyki. Kolor czerwony jest sygnałem, że wdały się bakterie lekooporne i samo podanie antybiotyku nie pomoże, może być niezbędna dodatkowa interwencja chirurgiczna lub inna metoda wspomagająca.
Opatrunek pokaże, czy doszło do infekcji bakteryjnej

Opatrunek został opracowany przez zespół chińskich naukowców z Laboratorium Biologii Chemicznej i Państwowe Kluczowe Laboratorium Wykorzystania Zasobów Ziem Rzadkich oraz Instytut Chemii Stosowanej Changchun przy Chińskiej Akademii Nauk. W artykule opublikowanym przez American Chemical Society, autorzy pomysłu przytaczają statystyki zgonów wynikające z odporności na antybiotyki:

Każdego roku na całym świecie dochodzi do 700 000 zgonów, których przyczyną jest zaatakowanie organizmu przez lekooporne drobnoustroje. Przyspieszone pojawianie się i powszechny rozwój szczepów bakteryjnych opornych na antybiotyki jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzi na świecie. Jednak to antybiotyki, z ich wyraźnymi mechanizmami przeciwbakteryjnymi, są nadal najczęściej stosowanym sposobem leczenia. Ze względu na „automatyczne starzenie się” leczenia przeciwbakteryjnego ważnym zagadnieniem w obecnej dziedzinie antybakteryjnej jest racjonalne stosowanie istniejących antybiotyków i przełamywanie tolerancji. Wczesne wykrycie infekcji bakteryjnych i śledzenie pojawiania się oporności na leki są niezbędnymi warunkami wstępnymi wyboru schematów leczenia. 

Zmieniający kolor opatrunek jest pomocny w szybkim rozpoznawaniu zakażeń bakteryjnych, które na początku mogą przebiegać bezobjawowo. Szybka reakcja pozwoli zminimalizować ryzyko zakażenia i jednocześnie zapobiegać podawaniu antybiotyków “w ciemno”, co prowadzi do rozwoju lekooporności. Ważne jest, że zakażenie widoczne jest gołym okiem.

opatrunek
PBA zostało tak pomyślane, że intensywność koloru wskazuje na stężenie bakterii. Im silniejszy kolor, tym wyższe stężenie bakterii. Rząd u góry to bakterie wrażliwe na antybiotyki (drug sensitive; DS). Rząd u dołu to bakterie oporne (drug resistant, DR).

Testując bandaż na myszach, zespół badawczy był w stanie skutecznie wyleczyć zakażenie bakterią E. coli, zarówno szczepem wrażliwym, jak i opornym na leki.

W przypadku wykrycia lekooporności chińscy naukowcy proponują zastosowanie zastosowanie intensywnej wiązki światła, która ma aktywować uwalnianie wysoce reaktywnych form tlenu w celu osłabienia bakterii, czyniąc je bardziej podatnymi na antybiotyk, którym opatrunek jest nasączony. PBA jest bowiem nie tylko opatrunkiem wrażliwym na zakażenia, ale także od razu przygotowanym na walkę z nimi. 

Instytucje służby zdrowia niewystarczająco dbają o pacjenta leczonego antybiotykami. Większość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kontrolowanych podmiotach przepisywała antybiotyki bez wykonania odpowiednich badań mikrobiologicznych. Co więcej, leczono nimi także zakażenia, których obraz kliniczny wskazywał, że mogą być spowodowane wirusami. Jednocześnie w szpitalach przybywa pacjentów zakażonych lekoopornymi szczepami bakterii. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że obecnie prawdopodobieństwo zgonu pacjenta zakażonego w szpitalu bakterią lekooporną jest 8-krotnie wyższe niż w przypadku pacjenta niezakażonego.
Fragment artykułu “Antybiotyki i co dalej: opublikowanego na stronie Najwyższej Izby Kontroli. 

Światowa Organizacja Zdrowia od kilku lat monitoruje narastający problem lekooporności bakterii. We współpracy z FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) oraz OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt) WHO gromadzi dane w systemie Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS). Oporne wobec standardowych antybiotyków szczepy bakterii stwierdzono u 500 tys. chorych w 22 krajach. Najczęściej wykrywanymi gatunkami bakterii, które wykształciły lekooporność są: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae oraz Salmonella spp. GLASS nie uwzględnia lekoopornych prątków gruźlicy. | CHIP