Wiemy, kiedy mógł powstać gigant z Cerne Abbas

Wykonana z kredy podobizna przypominająca ogromnego, nagiego mężczyznę, którą ktoś umieścił w pobliżu jednej z brytyjskich wiosek, najprawdopodobniej powstała w X wieku. Jest to zaskakujące, ponieważ najstarsze wzmianki o gigancie z Cerne Abbas pochodzą sprzed nieco ponad 300 lat.
Wiemy, kiedy mógł powstać gigant z Cerne Abbas

Olbrzym jest wyrzeźbiony w zboczu wzgórza z widokiem na wioskę Cerne Abbas. Podobizna przypomina mężczyznę hojnie obdarzonego przez naturę i trzymającego kij. Całość wykonano poprzez kopanie rowów, które następnie wypełniono białą kredą. Najstarsze udokumentowane wspomnienie o gigancie pochodzi z 1694 roku i zostało zawarte w dokumentach sporządzonych przez przedstawicieli kościoła w Cerne Abbas.

Historycy nie mają pewności co do tego, kiedy powstał gigant z Cerne Abbas. Niektórzy sądzą, że rowy zostały wykopane i wypełnione kredą w 1600 roku. Pojawiły się jednak głosy zakładające, iż tak naprawdę stworzono go setki lat wcześniej, w czasach rzymskich. W 2020 roku przeprowadzono wykopaliska na tamtejszych wzgórzach. Archeolodzy skupili się na obu stopach olbrzyma oraz zgięciach jego łokci.

Gigant z Cerne Abbas mógł powstać między 650 a 1310 rokiem

Naukowcy poszukiwali fragmentów kwarcu w kredzie oraz glebie otaczającej rowy. Pomocna okazała się technika zwana datowaniem metodą optyczną, która może być wykorzystana do określenia, kiedy kwarc był po raz ostatni wystawiony na kontakt ze światłem słonecznym. Używając tej techniki, archeolodzy oszacowali, że najstarsze warstwy kredy zostały umieszczone w rowach pomiędzy 650 a 1310 rokiem. Gigant z Cerne Abbas został prawdopodobnie wykonany mniej więcej w środku tego okresu. Jeśli chodzi o okoliczną glebę, to pochodzi ona spomiędzy 700 a 1100 roku, dlatego olbrzym nie może być od niej starszy.

Pod koniec X wieku w Cerne Abbas założono klasztor benedyktynów – być może tamtejszy gigant był symbolem wykonanym na cześć tego wydarzenia. Nie jest jednak jasne, dlaczego przez setki lat nie pojawiły się na jego temat jakiekolwiek zapiski. Być może był on pokryty trawą, przez co pozostawał ukryty przez oczami znajdujących się w pobliżu ludzi.