Misja załogowa na Księżyc może mieć poważny problem. Chodzi o aktywność Słońca

Tzw. cykle słoneczne zmieniają się co 11 lat, a obecnie znajdujemy się w 25. cyklu od czasu rozpoczęcia ich ewidencji. Centralna gwiazda Układu Słonecznego jest teraz stosunkowo nieaktywna, ponieważ znajduje się w okresie minimum słonecznego.
Misja załogowa na Księżyc może mieć poważny problem. Chodzi o aktywność Słońca

Nic nie może jednak wiecznie trwać, a naukowcy przewidują, że sytuacja zmieni się w najbliższych latach. W efekcie w 2025 roku dojdzie do maksimum słonecznego, cechującego się częstymi koronalnymi wyrzutami masy, obracaniem bieguna magnetycznego naszej gwiazdy oraz pojawianiem się plam na jej powierzchni. Tego typu zjawiska mogą poważnie wpłynąć na plany dotyczące załogowych misji skierowanych na Księżyc.

Misja Artemis, którą zarządza NASA, zakłada wysłanie na powierzchnię naszego naturalnego satelity statku z ludźmi na pokładzie. W jej ramach na Srebrnym Globie miałaby stanąć pierwsza kobieta w historii. Dotychczasowe plany zakładały, iż uda się tego dokonać do 2024 roku. Pomimo regularnych postępów w zakresie realizacji zadań nadal nie ma pewności, czy linia czasowa zostanie utrzymana.

Misja załogowa na Księżyc powinna zostać zrealizowana do 2024 roku

Artykuł dostępny w Solar Physics pozwala sądzić, że burze słoneczne wystąpią albo przed maksimum albo po nim. Miałoby to być zależne od tego, czy cykl jest nieparzysty czy parzysty. W przypadku parzystych burze słoneczne częściej występują przed maksimum, natomiast nieparzyste cykle charakteryzują się występowaniem burz po tym maksimum. W tym przypadku oznaczałoby to, że “problemy” zaczną się po 2025 roku.

Burze słoneczne mają poważny wpływ na pogodę kosmiczną i mogą stanowić zagrożenie dla satelitów, statków kosmicznych oraz samych astronautów. W przypadku ludzi, którzy znajdą się poza ochronnymi warstwami atmosfery i pola magnetycznego naszej planety, wystawienie na działanie promieniowania słonecznego może być szczególnie groźne. Biorąc pod uwagę zaobserwowane wzorce aktywności Słońca, możemy przypuszczać, iż w drugiej połowie obecnej dekady powinno dojść do zwiększenia niestabilności tej gwiazdy. Sugeruje to, że załogowa misja na Księżyc musi być zrealizowana w terminie, aby uniknąć wystawiania astronautów na niepotrzebne niebezpieczeństwo.