Podróże lotnicze nie takie bezpieczne. Zagraża nam promieniowanie kosmiczne

Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, podróże lotnicze mogą być niebezpieczne dla ludzi. Co dokładnie nam zagraża?
Czy podczas podróży lotniczych coś nam zagraża?

Czy podczas podróży lotniczych coś nam zagraża?

Nowe badania opublikowane w “Eos” ujawniają, że nie musimy opuszczać ziemskiej atmosfery, aby być narażeni na niebezpieczny poziom promieniowania kosmicznego. Badania pokazują, że gwałtowne burze słoneczne mogą narażać nas na niebezpieczeństwo nawet podczas podróży samolotami pasażerskimi.

Czy jesteśmy bezpieczni w samolotach?

Badania przeprowadzone przez G.Huberta i S.Aubry’ego symulują wpływ promieniowania kosmicznego na podróże lotnicze, z głównym naciskiem na ruchliwe trasy przez północny Atlantyk. Naukowcy przyjrzeli się wielu rzeczywistym trasom, po których poruszały się samoloty w marcu 2019 r. i oszacowali dawki promieniowania, które skumulowałyby się na pokładzie, gdyby były narażone na silną burzę słoneczną – taką, jak ta, która wystąpiła w 774 roku.

Przeprowadzone symulacje potwierdzają wcześniejsze badania (np. Cannona z 2013 r.) pokazując, że silne burze radiacyjne mogłyby narazić pasażerów i załogi samolotów na dawki promieniowania przekraczające ustalone limity. Dodatkowo, praca dostarcza cennych spostrzeżeń na temat tego, jak ta ekspozycja może się zmieniać w zależności od kilku czynników, w tym profilu czasowego burzy, kierunku jej przemieszczania się oraz położenia strumienia słonecznego.

Praca została opublikowana w czasopiśmie “Space Weather”. Badanie oceniło konkretne burze radiacyjne, które prawdopodobnie miały miejsce w latach 774 i 993, używając jako podstawy mniej poważnej burzy z 2005 roku. Nazwano te burze słonecznymi zdarzeniami cząstek energetycznych i stwierdzono, że w burzach tak poważnych jak dwie pierwsze, pasażerowie byliby narażeni na niebezpieczny poziom promieniowania kosmicznego.

Trzeba pamiętać, że codziennie absorbujemy różne dawki promieniowania kosmicznego. Jednak podczas podróży na większych wysokościach, ludzie są narażeni na wyższe poziomy promieniowania, ponieważ atmosfera nie jest w stanie go zablokować. Mimo to, tak długo jak nie ma ekstremalnych zjawisk pogodowych, ekspozycja ta jest prawdopodobnie niewielka.

Badanie to jednak zwraca uwagę na ważny czynnik, który twórcy samolotów pasażerskich powinni wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowych modeli. Dodatkowe środki muszą być podjęte, aby zapewnić zarówno pasażerom, jak i sprzętowi elektronicznemu bezpieczeństwo podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Mogą one wystąpić bowiem praktycznie w każdej chwili, bez ostrzeżenia.