Teksty piosenek stają się coraz prostsze. Naukowcy próbują wyjaśnić, dlaczego

Badania, których wyniki opublikowano na łamach PLOS ONE, skupiają się na zjawisku upraszczania tekstów piosenek zaobserwowanym w ciągu ostatnich 60 lat.
Teksty piosenek stają się coraz prostsze. Naukowcy próbują wyjaśnić, dlaczego

Psychologowie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady postanowili sprawdzić różnego rodzaju czynniki związane z ekologią, kulturą i technologią, które zmieniały się na przestrzeni ostatnich sześciu dekad. Naukowcy zebrali informacje o spadkach ilości zasobów naturalnych, rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, zagrożeniach np. wojną czy zmianami klimatu, imigracji, konserwatyzmie, kolektywizmie, PKB per capita, wzroście PKB, bezrobociu, heterogeniczności etnicznej, mobilności mieszkańców i wielkości populacji.

Drugim elementem eksperymentu była ocena tego, jak rozbudowana jest warstwa tekstowa piosenek. W tym celu skorzystano z algorytmów służących do kompresowania plików komputerowych. Takie oprogramowanie analizuje piosenki pod kątem powtarzających się elementów (np. refrenu) i zastępuje je elementem, który pojawia się po raz pierwszy. W praktyce oznacza to, że im większy stopień kompresji, tym wyższa liczba powtarzających się fraz (czyli prostsza piosenka).

Teksty piosenek na przestrzeni ostatnich 60 lat stały się znacznie prostsze

Pomimo potencjalnego udziału czynników ekologicznych i kulturowych w spadku różnorodności warstwy lirycznej, najważniejszym elementem wpływającym na ten efekt wydaje się ciągle rosnąca liczba nowych piosenek ukazujących się każdego roku. Naukowcy podejrzewają, że im więcej piosenek trafia do słuchaczy, tym częściej wybierają oni prostsze utwory. Te, ciesząc się większą popularnością, skłaniają twórców do tworzenia kolejnych tego typu dzieł, co napędza cały proces.

Dlaczego miałaby istnieć korelacja pomiędzy tekstową prostotą utworów a rosnącą ich liczbą? Autorzy badania doszukują się przyczyn m.in. w zwiększonej częstotliwości kontaktów z piosenkami, oszczędzaniu zasobów mózgu czy wybieraniu łatwiejszych w odbiorze utworów, kiedy wachlarz tego wyboru jest szeroki. Naukowcy podkreślają jednak, że wyciągnięte przez nich wnioski nie muszą być miarodajne – być może coraz większa prostota tekstów jest następstwem masowej, taniej i szybkiej produkcji.