Jak ważny dla nauki jest wiatr słoneczny?

Słońce co jakiś czas emituje ogromne ilości plazmy, które mogą być na tyle silne, że są w stanie przebić się przez ziemską magnetosferę, czyli naturalną osłonę magnetyczną, która chroni nie tylko żywe organizmy, ale także satelity. Całe zjawisko jest określane jako wiatr słoneczny.
Jak ważny dla nauki jest wiatr słoneczny?

Astronomowie od wieków badają aktywność Słońca, dzięki czemu centralna gwiazda Układu Słonecznego stanowi dla nas coraz mniejszą zagadkę. Oczywiście nie oznacza to, że wiemy wszystko na jej temat. Problem jest niezwykle złożony, a lepsze poznanie zachowań Słońca umożliwi zrozumienie istoty wiatru słonecznego oraz tzw. pogody kosmicznej. Ta może bowiem wpływać na nasze codzienne życie, a w grę wchodzi nawet scenariusz, w którym gwałtowne uderzenie plazmy permanentnie niszczy znajdującą się na Ziemi elektronikę czy sieci energetyczne.

Poza tym, wiatr słoneczny może wpłynąć na nasze poczynania poza granicami Błękitnej Planety. Na przykład misja załogowa na Księżyc będzie wymagała użycia sprzętu dostosowanego do ekstremalnych kosmicznych zjawisk pogodowych. Poza tym, konieczne będą skuteczne przewidywania, które umożliwią ostrzeżenie astronautów przed potencjalnym zagrożeniem, choćby w postaci wyrzutu plazmy.

Wiatr słoneczny może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzi oraz całej ziemskiej infrastruktury

Nikolai Pogorelov z University of Alabama w Huntsville, który zajmuje się zjawiskami zachodzącymi na Słońcu, wykorzystuje superkomputer Frontera w Texas Advanced Computing Center. Znajduje się on w dziesiątce najszybszych na świecie, a poza Fronterą naukowiec korzysta też z systemów, jakimi dysponują NASA i San Diego Supercomputing Center. W ten sposób można udoskonalić modele i metody stanowiące podstawę prognozowania pogody kosmicznej.

Jednym z głównych celów prognozowania pogody kosmicznej jest przewidywanie nadejścia koronalnych wyrzutów masy oraz określenie związanego z nimi kierunku pola magnetycznego. Duże nadzieje w tym zakresie wzbudza sonda Parker Solar Probe wyposażona w instrument SWEAP. Pogorelov sądzi, że może ona dostarczyć nowych danych, które będą stanowiły o rozwoju nowych modeli kluczowych dla prognozowania pogody kosmicznej. Z tego powodu naukowiec pracuje również nad modyfikowalnym oprogramowaniem, które mogłoby analizować zbierane dane.