Neandertalczycy mieli takie same grupy krwi jak my

Naukowcy dokonali spektakularnego odkrycia. Okazuje się, że neandertalczycy mieli takie same grupy krwi jak my. To rzuca nowe światło na ewolucję rodzaju Homo.
Tak mógł wyglądać neandertalczyk

Tak mógł wyglądać neandertalczyk

Przed wiele lat panowało przekonanie, że neandertalczycy (Homo neanderthalensis) mieli grupę krwi 0, bo ta była dla nich najlepszą adaptacją ewolucyjną. Dzięki badaniu sekwencjonowania genetycznego materiału pobranego od trzech neandertalczyków wykazano, że mieli oni także inne grupy krwi z układu AB0 (najczęstszego używanego do rozróżniania grup krwi). Oznacza to, że neandertalczycy mieli nie tylko grupę 0, ale i A, B lub AB.

Tak podobni, tak różni

Homo neanderthalensis to odrębny gatunek człowieka rozumnego (Homo sapiens), który żył w plejstocenie – od ok. 400 000 do 24 500 lat temu. Neandertalczycy różnili się pod wieloma względami od nas (np. mieli wygiętą podstawę czaszki, krótsze ręce i nogi, brak szpiczastej bródki i bardziej umięśnione ciało), ale kilka cech wspólnych z Homo sapiens mieli. Prawdopodobnie posługiwali się mową, co wywnioskowano na podstawie kości gnykowej znalezionej w 1983 r. w jaskini Kebara.

Teraz okazuje się, że mieli podobny do nas układ antygenów na powierzchni krwinek czerwonych i innych komórek krwi. To oznacza, że mieli różne grupy krwi z układu AB0, nie tylko 0.

Grupy krwi czerwonych krwinek są potężnymi markerami antropologicznymi. Co ciekawe, pomimo ich znaczenia i ilości dostępnych danych genotypowych na temat współczesnych ludzi, które stale się gromadzą, prawie nie zwrócono uwagi na główne polimorfizmy krwi krwinek czerwonych w badaniach paleogenetycznych.Silvana Condemi z Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji, paleoantropolog

Odkrycie antygenów układu AB0 umacnia pogląd, że neandertalczycy i denisowianie pochodzą z Afryki. To dlatego, że wykryto pewne antygeny związane z populacjami afrykańskimi.

Czy ludzie współcześni i neandertalczycy się krzyżowali?

Badania genetyczne wskazały na obecność allelu genu RhD (które koduje białko Rh w krwi), co miałoby potwierdzać, że Homo neanderthalensis i Homo sapiens się krzyżowali, zanim ci ostatni wyemigrowali do Azji Południowo-Wschodniej.

Nowe odkrycie dotyczące grup krwi neandertalczyków niestety nie ujawnia powodów, które doprowadziły do upadku tego gatunku. Wykryte warianty genetyczne w krwi neandertalczyków wskazują, że mogli być oni o wiele bardziej narażeni na rozwój choroby hemolitycznej noworodków, w której układ odpornościowy matki atakuje komórki krwi nienarodzonego płodu. To mogło wpłynąć na przeżywalność młodych i osłabić całą populację, zwłaszcza w połączeniu z konkurencją z Homo sapiens o tę samą niszę ekologiczną.