Wystarczy 15 sekund kontaktu, by pozostawić swoje DNA

Wystarczy 15 sekund kontaktu producenta lub dilera narkotyków z kapsułką leku, by dało się odzyskać pozostawione DNA. To może być nowy sposób do walki z największymi syndykatami przestępczymi na świecie.
Ile DNA potrzeba, by namierzyć przestępcę?

Ile DNA potrzeba, by namierzyć przestępcę?

W badaniu opublikowanym w Forensic Science International: Genetics, naukowcy z Flinders University wykazali, że materiał genetyczny pochodzący od przestępców, którzy mieli choćby najmniejszy kontakt z kapsułkami podczas nielegalnej produkcji lub dystrybucji leków, może być wykorzystany przez organy ścigania. Jeżeli próbka DNA podejrzanego znajduje się w bazie danych, to jego namierzenie jest błyskawiczne.

To pilotażowe badanie demonstruje potencjał laboratoriów do odzyskiwania ludzkiego DNA z zewnętrznej powierzchni kapsułek, które są powszechnie używane do dystrybucji nielegalnych narkotyków, takich jak MDMA. Zdolność do generowania profili z 82% kapsułek podkreśla, jak cenne dla operacyjnych laboratoriów kryminalistycznych może być pobieranie próbek z zewnętrznej strony kapsułek z pigułkami. Nasza metodologia jest kompatybilna z systemami już wdrożonymi w laboratoriach DNA, co łatwo ułatwia badanie kapsułek nielegalnych narkotyków na obecność DNA. Z ustalonym poziomem bazowym transferu DNA, dalsze badania są przez nas prowadzone w celu zbadania tego zastosowania, gdy kapsułki są obsługiwane w bardziej realistycznym scenariuszu spotykanym w pracy policji.Amy Griffin z College of Science and Engineering

Ślady zbrodni

Ilości DNA odzyskanego z kapsułek wahały się od 0,006 do 3,7 ng (nanogramów), ze średnią 0,267 ng. Ilości DNA różniły się w obrębie i pomiędzy poszczególnymi ochotnikami i typami kapsułek.

Z takich kapsułek udało się wydobyć DNA przestępców

Prof. Adrian Linacre z Katedry Kryminalistycznej Technologii DNA twierdzi, że wyniki badań uwypuklą również potencjał generowania profili DNA, które mogłyby zostać przesłane do kryminalistycznej bazy danych, aby pomóc w identyfikacji innych osób będących przedmiotem zainteresowania syndykatów przestępczych.

Jeśli pozyskamy niemożliwy do zidentyfikowania profil DNA, może on być nadal przydatny dla działań policyjnych opartych na wywiadzie jako “profil biologiczny”, aby potencjalnie powiązać lub wykluczyć różne konfiskaty narkotyków jako pochodzące z tego samego źródła.Prof. Adrian Linacre

Naukowcy mają nadzieje, że nowo opracowane profilowanie DNA pomoże rozwiązać wiele trudnych spraw i namierzyć nieuchwytnych do tej pory przestępców. Postępy w genetyce pozwalają na coraz większe postępy w ściganiu przestępców i potwierdzają, że nie ma zbrodni idealnej. Zawsze pozostają jakieś ślady, a od naukowców i specjalistów zależy, czy udaje się je znaleźć.