Homo bodoensis – oto nasz nowy, bezpośredni przodek

Homo bodoensis – taką nazwę nosi nowy gatunek przodka człowieka, który żył w Afryce w okresie środkowego plejstocenu. Był bezpośrednim przodkiem ludzi współczesnych.
Homo bodoensis

Homo bodoensis

Odkrycie zostało ogłoszone przez międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez dr Mirjanę Roksandic, paleoantropolog z Uniwersytetu w Winnipeg. Homo bodoensis to brakujące ogniwo w naszym rozumieniu ewolucji człowiekowatych.

Nowy gatunek, by uporządkować chaos

Środkowy plejstocen był świadkiem powstania gatunku Homo sapiens w Afryce i naszych najbliższych krewnych – Homo neanderthalensis (neandertalczyków) w Europie. Odkrycie Homo bodoensis pozwoli połączyć oba te gatunki i rozświetlić nieco mroki przeszłości.

Nazwa nowego gatunku jest oparta na ponownej ocenie istniejących skamieniałości z Afryki i Eurazji ze środkowego plejstocenu. Tradycyjnie skamieniałości te były w różny sposób przypisywane do Homo heidelbergensis lub Homo rhodesiensis, mają często wiele sprzecznych definicji.

Mówienie o ewolucji człowieka w tym okresie stało się niemożliwe z powodu braku właściwej terminologii, która uznawałaby ludzką zmienność geograficzną.Mirjana Roksandic

Najnowsze badania wykazały, że niektóre skamieniałości Homo heidelbergensis były w rzeczywistości wczesnymi neandertalczykami. Nazwa ta musiała zostać porzucona przy opisie skamieniałości z Azji Wschodniej.

Nazwa “bodoensis” wywodzi się od czaszki znalezionej w Bodo D’ar w Etiopii, a nowy gatunek jest uważany za bezpośredniego przodka Homo sapiens. Zgodnie z nową klasyfikacją H. bodoensis będzie opisywał większość środkowoplejstoceńskich ludzi z Afryki i niektórych z Europy Południowo-Wschodniej, a wielu z tego ostatniego kontynentu zostanie przeklasyfikowanych na neandertalczyków.

Homo bodoensis

Wprowadzenie H.bodoensis ma na celu “przecięcie węzła gordyjskiego i umożliwienie nam jasnej komunikacji na temat tego ważnego okresu w ewolucji człowieka” według jednego ze współautorów badania – Christophera Bae z University of Hawai’i.

Nazwanie nowego gatunku to wielka sprawa, ponieważ Międzynarodowa Komisja Nomenklatury Zoologicznej zezwala na zmianę nazwy tylko na ściśle określonych zasadach. Jesteśmy pewni, że ta przetrwa przez długi czas. Nowa nazwa taksonu będzie żyła tylko wtedy, gdy inni badacze będą jej używać.Mirjana Roksandic

Wyniki badań zostały opublikowane w Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.