Comarch ERP XT– aplikacja do księgowości z faktoringiem

Przedsiębiorcy, wbrew pozorom, uwielbiają wielozadaniowe narzędzia. Dowodem jest choćby popularność, jaką cieszy się program Comarch ERP XT przeznaczony do prowadzenia księgowości zarówno w pełnej formie Księgowości Kontowej, jak i Księgi Podatkowej (KPiR). Aplikacja jest stale aktualizowana (obsługuje już nowy VAT OSS) i rozwijana. Ostatnio została rozszerzona o usługi faktoringu. Teraz jest jedną z nielicznych na rynku aplikacji księgowo – finansowych, z poziomu, której można szybko upłynnić faktury, czyli pozyskać gotówkę.
Comarch ERP XT– aplikacja do księgowości z faktoringiem

Comarch ERP XT

To nowoczesny i innowacyjny program dla firm do kompleksowego prowadzenia księgowości online ( https://www.erpxt.pl/funkcje/ksiegowosc-online/ ) za pośrednictwem chmury Comarch w każdej formie, zarówno tej w pełnej formie Księgowości Kontowej, jak i Księgi Podatkowej (KPiR). Poza tym umożliwia fakturowanie online, zarządzanie magazynem, monitorowanie sprzedaży oraz prowadzenie e-sklepu. Firma może wybrać usługi, których akurat potrzebuje i tylko za nie płacić. W razie konieczności program można rozbudować o kolejne moduły.

Księga Podatkowa (KPiR)

Dla przypomnienia, z możliwości rozliczania na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami jawnymi osób fizycznych oraz spółkami partnerskimi,
 • nie przekroczyli przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 2 000 000 euro.

Ponadto obowiązek prowadzenia księgi KPiR dotyczy osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg oraz duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. Tej możliwości przez ustawodawcę zostali pozbawieni opłacający podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujący wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonujący zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim oraz dokonujący sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Aplikacja Comarch ERP XT w zakresie prowadzenia KPiR oferuje przedsiębiorcom szereg funkcjonalności, umożliwia:

 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-7, VAT-UE, PIT-36 i PIT-36L,
 • rozliczenia właścicieli,
 • ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników, wyposażenia i środków trwałych,
 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

Księga Handlowa (pełna Księgowość Kontowa)

Do rozliczania na zasadach pełnej księgowości kontowej zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 000 000 euro oraz spółki handlowe, jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jednostki niewymienione w powyższych punktach, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Celem twórców aplikacji było sprawienie, by samodzielne prowadzenie pełnej księgowości, choć jest bardziej skomplikowane niż KPiR, było równie łatwe. W zakresie rozliczania pełnej księgowości aplikacja oferuje szereg możliwości:

 • generowanie plików JPK i wysyłkę do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie zapisów Księgi Handlowej,
 • wygenerowanie wzorcowego planu kont oraz dostosowanie go do wymogów swojej firmy,
 • wprowadzenie wielu okresów obrachunkowych i kopiowanie ich ustawień przy tworzeniu kolejnych,
 • wprowadzenie Bilansu Otwarcia kont księgowych i przenoszenie ich na kolejne okresy obrachunkowe,
 • generowanie zestawień obrotów i sald na wskazanych kontach z wykorzystaniem kreatora zestawień,
 • obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-7, VAT-UE, PIT-36 i PIT-36L,
 • rozliczenia właścicieli,
 • ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników, wyposażenia oraz środków trwałych,
 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć – Comarch OCR.

Aplikacja Comarch ERP XT umożliwia przedsiębiorcom zarówno samodzielne prowadzenie księgowości, jak i współpracę z biurem rachunkowym. W tym zakresie oprogramowanie ma wiele udogodnień. Dzięki funkcji IWD (Internetowa Wymiana Danych) przedsiębiorca może kilkoma kliknięciami wysłać wszystkie zgromadzone w danym okresie dokumenty do biura rachunkowego pracującego na programie Comarch ERP Optima.

VAT OSS (One Stop Shop)

Aplikacja Comarch ERP XT jest ciągle rozwijana i na bieżąco aktualizowana, dzięki czemu jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami. Nowe rozwiązania wynikające ze zmian przepisów są dostępne w programie, zanim jeszcze zaczną obowiązywać. Nie inaczej było z przepisami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w ramach One Stop Shop (OSS). W programie dostępne są już wszystkie funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Od tej chwili przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EURO łącznej sprzedaży do krajów UE zobowiązani są do przystąpienia do procedury VAT-OSS lub rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania VAT w tym kraju. Zapewne większość wybierze prostszą i tańszą możliwość rozliczenia podatku VAT na jednej deklaracji składanej elektronicznie do polskiego Urzędu Skarbowego w ramach nowej procedury VAT-OSS, unikając w ten sposób rejestracji do rozliczenia VAT w każdym kraju, do którego wysyłane są towary. Tym bardziej że tę nową procedurę obsługuje już większość aplikacji księgowo – finansowych. W Comarch e-Sklep można już prowadzić sprzedaż na podstawie nowej procedury, wykorzystującej stawki VAT obowiązujące w kraju dostawy. Wystarczy tylko w programie przypisać stawki VAT obowiązujące w krajach sprzedaży, zaznaczyć parametr o sprzedaży z wykorzystaniem VAT OSS, w panelu administratora dodać kraje, w których zamierzamy sprzedawać oraz zaznaczyć wybrane sposoby dostawy i płatności.

Faktoring w Comarch ERP XT już jest!

Wydłużone terminy płatności (nawet do 120 dni), które powoli stają się standardem na polskim rynku, powodują, że wielu producentów i handlowców boryka się problemem zachowania płynności finansowej. Do tego dochodzą jeszcze firmy, które z nieterminowego regulowania należności uczyniły sobie normę. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorcy nie muszą oczekiwać w nieskończoność na przelew i sami podejmować się windykacji. Z pomocą faktoringu swoją należność mogą otrzymać dosłownie w kilka chwil. Faktoring polega na wykupieniu nieopłaconych faktur przez firmę faktoringową w zamian za określoną prowizję. To sposób na uniknięcie zatorów płatniczych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą bez zakłóceń prowadzić własny biznes, terminowo regulować należności oraz rozwijać się i inwestować. Nie muszą sięgać po kredyt czy własne oszczędności przeznaczone na tzw. czarną godzinę.

Uczestnikami procesu faktoringu są trzy podmioty:

 • Przedsiębiorca wykonujący usługę lub dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę (faktorant),
 • Firma faktoringowa (faktor) nabywająca wierzytelność i wypłacająca należność za fakturę fakt orantowi pomniejszoną o kwotę prowizji (wynagrodzeniem faktora),
 • Klient – kontrahent (inaczej dłużnik), który jest zobowiązany opłacić fakturę w terminie na konto faktora.
Schemat współpracy przedsiębiorca-firma faktoringowa.

Faktoring to profesjonalne narzędzie do zarządzania wierzytelnościami, na które składa się nie tylko finansowanie faktur, ale także monitorowanie należności i weryfikacja kontrahentów. Do niedawna faktoring był domeną wielkich korporacji, obecnie rośnie zainteresowanie tą usługą także wśród mniejszych przedsiębiorców. Teraz mogą oni skorzystać z faktoringu online, funkcji dostępnej od niedawna w systemie Comarch ERP XT. Dzięki niej cały proces uległ maksymalnemu uproszczeniu. Przedsiębiorcy nie muszą już osobiście dostarczać papierowych dokumentów firmie faktoringowej, weryfikacja wniosku i wydanie decyzji trwa kilka minut, a cały proces ma miejsce online tak jak i samo finansowanie.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy chcą z poziomu jednej aplikacji zarówno prowadzić księgowość, jak i zarządzać magazynem, prowadzić wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość w ramach nowej procedury VAT OSS w sklepie internetowym czy korzystać z usług factoringowych online, nie mogą przy wyborze systemu księgowego do firmy pominąć aplikacji Comarch ERP XT. To prosty i intuicyjny program dla małych firm, który posiada wszystkie niezbędne funkcje ułatwiające prowadzenie biznesu.

Artykuł powstał przy współpracy z Comarch

Lokowanie produktu