Księżyc zawiera ogromne ilości tlenu. Mogłoby go wystarczyć dla całej ludzkości

Księżyc posiada atmosferę, która jest niezwykle cienka i składa się głównie z wodoru, neonu i argonu. Na miejscu znajdują się również ogromne pokłady tlenu, który nie znajduje się w formie gazowej. Gdyby go wykorzystać, kolonizacja Srebrnego Globu mogłaby przebiegać znacznie sprawniej.
Księżyc

Księżyc

Tlen wchodzi bowiem w skład regolitu, czyli luźnej skały pokrywającej powierzchnię naszego naturalnego satelity. Występująca tam krzemionka, aluminium czy tlenki żelaza i magnezu zawierają tlen. Powstałe w następstwie uderzeń meteorytów o powierzchnię Księżyca, posiadają odpowiednio dużo tlenu, by utrzymać przy życiu całą ludzką populację przez około 100 tysięcy lat.

Czytaj też: Skały księżycowe zebrane przez misję Chang’e 5 są młodsze niż powinny. Nikt nie wie, dlaczego

Regolit składa się w około 45 procentach z tlenu, choć problemem są jego silne wiązania z minerałami. Do ich rozerwania potrzebne byłoby wykorzystanie sporych ilości energii, a pomocna mogłaby się okazać elektroliza. Na Ziemi stosuje się ją między innymi do produkcji aluminium. Przepuszczając prąd elektryczny przez tlenek glinu, naukowcy są w stanie oddzielić aluminium od tlenu. Na naszej planecie, bogatej w tlen, to właśnie aluminium stanowi kluczowy element w tej układance.

Księżyc posiada cienką atmosferę składającą się głównie z wodoru, neonu i argonu

Na Księżycu cenniejszy byłby natomiast produkt uboczny elektrolizy, czyli tlen. Problem polega jednak na tym, iż do prowadzenia elektrolizy potrzeba sporych ilości energii, a jednym ze źródeł jej pozyskiwania mogłaby być energia słoneczna. Poza tym, kluczem w tego typu działaniach byłby również dostęp do specjalistycznej infrastruktury. O ile na Ziemi oba te cele są łatwe do osiągnięcia, tak na Srebrnym Globie stanowią większe wyzwanie. Problemem jest przede wszystkim transport wielkogabarytowych obiektów.

Czytaj też: Tardigrade, czyli księżycowy motocykl

Jak wylicza John Grant z Southern Cross University, pokłady tlenu ukrytego w księżycowym regolicie mogą być naprawdę spore. Gdyby udało się go wydobyć, to z każdego metra sześciennego tego materiału możliwe byłoby wyekstrahowanie nawet 630 kilogramów tlenu. Szacuje się, że przeciętny człowiek potrzebuje 800 gramów tlenu do przetrwania dnia, dlatego jego ilość wydobyta z metra sześciennego regolitu powinna wystarczyć na ponad 2 lata egzystencji na Księżycu. Przy założeniu, że wydobywamy tlen z 10-metrowej warstwy regolitu pokrywającej Srebrny Glob, Grant twierdzi, iż uzyskany w ten sposób tlen mógłby umożliwić przetrwanie całej ludzkiej populacji przez 100 tysięcy lat.