Polski Wirtualny Instytut Badawczy wystartował. Pierwszy projekt dotyczyć będzie nowych metod leczenia nowotworów z wykorzystaniem mRNA

Umowa z pierwszym Zespołem Badawczym została podpisana dzisiaj – tj. 17 stycznia 2022 r. w siedzibie Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu. Zespół zajmie się opracowaniem technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Na projekt ten przeznaczono 70 mln zł.
wirtualny-instytut-badawczy

wirtualny-instytut-badawczy

Wirtualny Instytut Badawczy to nowy polski program, którego celem jest finansowanie badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. WIB został założony w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

Jest to niezwykle potrzebne w naszym kraju przedsięwzięcie, gdyż jego celem jest zaangażowanie najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów naukowych i badawczych oraz spełniających szczegółowe kryteria przedsiębiorstw i umożliwienie im prowadzenia badań dotyczących nowych technologii, które mają wysoki potencjał komercjalizacji i według założeń byłyby gotowe do wdrożenia, maksymalnie w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia badań.

Jednym słowem Polska zaczyna poważnie myśleć o budowaniu swojego zaplecza naukowego, bez którego rozwój przemysłu i naszej gospodarki jest dodatkowo ograniczony. Tak duży budżet przeznaczony na ten projekt z pewnością pomoże w rozwoju polskich uczelni, które będą mogły rozpocząć wiele autorskich badań.

Czytaj również: Terapie, które moga odmienić medycynę – przegląd

Wirtualny Instytut Badawczy rozpocznie od projektu o nazwie „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Jego celem jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów.

Projekt zdobył uznanie przede wszystkim ze względu na dużą wartość naukową oraz wysoki potencjał komercjalizacyjny spodziewanych wyników – technologia mRNA jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej i stanowi przedmiot jej poważnego zainteresowania. Wysoko oceniono również kompetencje członków zespołu, którzy mają w swoim dorobku liczne sukcesy naukowe oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji.

Wirtualny Instytut Badawczy: nad projektem HERO pracować będą naukowcy z czterech czołowych jednostek badawczych w Polsce

Mowa tu o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz o Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Liderem Zespołu Badawczego będzie prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z MIBMiK, biolog molekularny, biochemik i genetyk. Studiował i uzyskał stopień doktora na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wciąż prowadzi zajęcia ze studentami. Habilitację uzyskał w 2009 r., a tytuł profesora – w 2014 r.

Szczegóły samego projektu nie są jeszcze znane, co nie jest niczym dziwnym, zważywszy, że badania jeszcze się nie rozpoczęły. O ich postępach będziemy Was informować.