Ziemia pochłania i emituje węgiel niczym ludzkie płuca. Można to zobaczyć na nowej animacji

Aby ukazać proces pochłaniania i emitowania dwutlenku węgla przez naszą planetę naukowcy stworzyli niecodzienną animację.
Ziemia pochłania i emituje węgiel niczym ludzkie płuca. Można to zobaczyć na nowej animacji

Bierze ona pod uwagę między innymi zmiany pór roku. Latem roślinność pochłania dwutlenek węgla z atmosfery, natomiast zimą, kiedy rośliny obumierają, pokłady tego gazu zostają uwolnione.

Czytaj też: Wnętrze Ziemi ochładza się szybciej niż sądzono. Nasza planeta może podzielić losy Marsa i Merkurego

Różnice te widać w największym stopniu na umiarkowanych szerokościach geograficznych, takich jak Ameryka Północna i kontynentalna część Europy. To właśnie te obszary są związane z bardziej widocznymi różnicami wynikającymi ze zmiany pór roku. Po przeciwnej stronie barykady znajdują się tereny w pobliżu równika, które nie doświadczają poważnych zmian na przestrzeni miesięcy. Z kolei regiony pustynne, na których roślinność jest uboga, nie magazynują ani nie uwalniają większych ilości dwutlenku węgla.

Ziemia doświadcza sezonowych zmian w zakresie pochłaniania i emitowania węgla

Dane, które posłużyły do stworzenia animacji pochodzą z obserwacji satelitarnych i stacji monitorowania obiegu węgla na całym świecie. Dzięki takiej wizualizacji można lepiej poznać ziemski cykl węglowy. Ten może być uwalniany do atmosfery za sprawą rozkładu materii organicznej oraz w związku z erozją skał zawierających związki węgla. Z kolei absorbowanie węgla jest możliwe dzięki fotosyntezie przebiegającej zarówno na lądzie jak i w oceanach.

Czytaj też: Nowy rodzaj żywego filtru pozwala na usunięcie arsenu z wód gruntowych

Animacja pokazuje też, jak ważne są pewne szczególnie zielone obszary świata, takie jak puszcza amazońska czy lasy Europy Wschodniej, które pochłaniają ogromne ilości węgla na obu półkulach. Niestety, wizualizacja nie uwzględnia oceanów, ponieważ w ich przypadku nie odnotowano konkretnych wzorców sezonowych.