Bałkanatolia, czyli zaginiony kontynent. Lądowy most sprzed milionów lat prowadził do Europy

Około 34 milionów lat temu z Europy Zachodniej zniknęło wiele gatunków ssaków, które zostały zastąpione tymi, które trafiły tam z Azji. Wygląda na to, że mogło to być związane z odkrytym niedawno kontynentem.
Bałkanatolia, czyli zaginiony kontynent. Lądowy most sprzed milionów lat prowadził do Europy

Został on określony mianem Bałkanatolii i obejmował tereny dzisiejszego Półwyspu Bałkańskiego i Anatolii. Badaniom poświęconym temu zaginionemu kontynentowi przewodził Alexis Licht, który wraz ze współpracownikami opublikował niedawno artykuł na łamach Earth-Science Reviews.

Czytaj też: Ziemskie kontynenty istniały znacznie wcześniej niż sądzono

W okresie od 55 do 34 milionów lat temu Europa Zachodnia i Azja Wschodnia tworzyły dwie odrębne masy lądowe. Europejskie lasy były domem dla endemicznej fauny, między innymi w postaci zwierząt przypominających połączenie koni i tapirów. Z kolei Azję zamieszkiwała bardziej zróżnicowana fauna, obejmująca rodziny ssaków występujące dziś na obu kontynentach.

Bałkanatolia mogła utworzyć swego rodzaju przejście dla azjatyckich gatunków, które dotarły dzięki niemu do Europy, zastępując te, który zniknęły ze Starego Kontynentu pod koniec miocenu. Ten pomost między Europą i Azją utworzył się około 34 milionów lat temu, gdy doszło do obniżenia poziomu mórz. Odkryte na Bałkanach skamieniałości potwierdzają, iż południowo-wschodnia Europa została skolonizowana przez gatunki pochodzące z Azji.

Bałkanatolia to kontynent, który połączył Europę z Azją

Dokładniejsze badania wykazały, iż około 50 milionów lat temu Bałkanatolia była odizolowanym archipelagiem. Oddzielony od sąsiednich kontynentów, stanowił miejsce występowania gatunków różniących się od tych pochodzących z Europy i wschodniej Azji. Później, w okresie od 40 do 34 milionów lat temu, kiedy zwiększyła się ilość antarktycznego lodu i opadł poziom mórz, doszło do przesunięć płyt tektonicznych. Te z kolei doprowadziły do utworzenia naturalnego mostu.

Czytaj też: Świat owadów wciąż zaskakuje, odkryto nowy gatunek

Jedno z odkryć dokonanych na terenie Turcji dotyczy fragmentów kości szczękowej zwierzęcia przypominającego nosorożca. Ich wstępne datowanie sugeruje, że mają one około 35-38 milionów lat. Zdaniem badaczy owa skamieniałość może być przykładem najstarszego zwierzęcia kopytnego o potencjalnie azjatyckim pochodzeniu. Pozwala to sądzić, iż azjatyckie gatunki trafiły do Europy właśnie przez Bałkanatolię. Taki szlak był najprawdopodobniej znacznie bardziej przystępny od prowadzącego przez Azję Środkową, która przypominała wtedy pustynię.