Odkryli fale magnetyczne w jądrze Ziemi. Co można wywnioskować na ich podstawie?

Prądy konwekcyjne płynące w zewnętrznej części jądra naszej planety, graniczącej z jej płaszczem, są źródłem pola magnetycznego Ziemi. Nowo odkryte fale mogą natomiast wyjaśnić, jakie dokładnie procesy mają miejsce głęboko pod powierzchnią.
Odkryli fale magnetyczne w jądrze Ziemi. Co można wywnioskować na ich podstawie?

Na czele zespołu badawczego zajmującego się tą sprawą stanął Nicolas Gillet z Uniwersytetu Grenoble Alpes. Wraz ze współpracownikami analizował on w latach 1999-2021 ziemskie pole geomagnetyczne. Naukowcy wykorzystywali w tym celu dane pochodzące z satelitów oraz obserwatoriów naziemnych.

Czytaj też: Superjonowy model jądra Ziemi może być najdokładniejszym modelem wnętrza naszej planety w historii

W toku badań ich autorzy zauważyli, że pole magnetyczne wokół równikowego regionu jądra podlegało regularnym zmianom. Owe wahania były zaskakująco powtarzalne, powracając co siedem lat. Wtedy to zachodziło dryfowanie fal w kierunku zachodnim wokół równika, a ich tempo przemieszczania wynosiło około 1500 kilometrów rocznie. Jednocześnie Gillet podkreśla, że większe zmiany pola magnetycznego, zachodzące w jądrze naszej planety, następują bardzo rzadko.

Słabe fale magnetyczne podlegają zmianom co około siedem lat

Te częstsze, zaobserwowane przez autorów przytoczonych badań, są natomiast jedynie delikatnymi wahaniami. Mimo niewielkiej skali są one bardzo przydatne z perspektywy lepszego zrozumienia procesów zachodzących w głębi Ziemi. Jedną z niewiadomych, które można byłoby wyjaśnić dzięki prowadzonym obserwacjom, będzie ta dotycząca obecności cienkiej warstwy skał pomiędzy zewnętrznym jądrem a płaszczem. Taka warstwa mogłaby w teorii wyjaśniać zmiany pola magnetycznego, choć w kontekście najnowszych badań można wywnioskować, że jej istnienie wcale nie jest wymagane do wyjaśnienia tego, co obserwowano wcześniej.

Czytaj też: Na rozwiązanie tej zagadki czekano ponad 70 lat. Pluton jednak magnetyczny!

Na tym potencjalne zastosowania nowych odkryć się nie kończą. Badacze tworzący zespół Gilleta są przekonani, że możliwe będzie też obrazowanie pola geomagnetycznego w głębi jądra oraz przewidywanie dalszej ewolucji tego pola. Główny autor dodaje natomiast, iż możliwość obrazowania zjawisk mających miejsce ponad 3000 metrów pod powierzchnią korzystając z satelitów jest naprawdę fascynująca. Więcej informacji w tej sprawie znajdziecie w publikacji dostępnej na łamach The Proceedings of the National Academy of Sciences.