Informacja piątym stanem skupienia materii? Odważna koncepcja fizyka

Niezwykła koncepcja naukowca z Uniwersytetu w Portsmouth może całkowicie zmienić wszystko, co znamy z lekcji fizyki. Cząstki elementarne mogą zawierać informację podobną do DNA, a ta może okazać się nieznanym stanem skupienia materii.
Odkryto nowy stan skupienia materii?

Odkryto nowy stan skupienia materii?

Zgodnie z wiedzą wyniesioną z lekcji fizyki, występują cztery stany skupienia materii: stały, ciekły, gazowy oraz plazma. W rzeczywistości podział ten nie jest taki prosty, bo niektóre klasyfikacje zakładają występowanie nawet 500 stanów skupienia – nie każdy z nich musi wiązać się z faktyczną zmianą fazy.

Czytaj też: Fizyka kwantowa – siedem faktów, które warto znać

Dr Melvin Vopson z Uniwersytetu w Portsmouth zaproponował odważną koncepcję, która sugeruje, że wszystkie cząstki elementarne (najmniejsze cegiełki Wszechświata) przechowują informację o sobie – podobnie jak informacja zapisana w DNA. Fizyk zaproponował eksperyment myślowy, który – jeżeli okaże się prawidłowy – wywróci do góry nogami wszystko, co wiemy o stanach skupienia materii. Jego zdaniem informacja jest piątą formą materii.

Byłby to moment eureki, ponieważ zmieniłoby to fizykę, jaką znamy, a także poszerzyło nasze rozumienie Wszechświata. Jednocześnie nie byłoby to sprzeczne z żadnym z istniejących praw fizyki – z mechaniką kwantową, elektrodynamiką, termodynamiką czy mechaniką klasyczną. Moja koncepcja uzupełnia fizykę o coś nowego i niezwykle ekscytującego.dr Melvin Vopson

Wizja dr Vopsona nie jest niczym odrealnionym, bo jego wcześniejsze badania sugerowały, że informacja jest podstawowym budulcem Wszechświata i jest obdarzona własną masą. Jego zdaniem, to właśnie informacja może być poszukiwaną od dawna ciemną materią, która stanowi 1/3 masy Wszechświata, choć nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć.

Jeśli założymy, że informacja jest fizyczna i ma masę, a cząstki elementarne mają DNA informacji o sobie, to jak możemy to udowodnić? Moja najnowsza praca dotyczy sprawdzenia tych teorii, tak aby mogły być poważnie traktowane przez społeczność naukową.dr Melvin Vopson

Uczony z brytyjskiego uniwersytetu wyjawił, jak można wykryć i zmierzyć informację ukrytą w cząstkach elementarnych. Konieczne jest monitorowanie zderzeń cząstka-antycząstka.

Informacja w elektronie jest 22 miliony razy mniejsza niż jego masa, ale możemy zmierzyć zawartość informacji, wymazując ją. Wiemy, że gdy zderzamy cząstkę materii z cząstką antymaterii, to cząstki te anihilują się nawzajem. A informacja z cząstki musi się gdzieś podziać, gdy ulegnie anihilacji.dr Melvin Vopson

Naukowiec jest zdania, że w procesie anihilacji, cała masa cząstek zostaje zamieniona na energię – zwykle promieniowanie gamma. Natomiast cząstki zawierające informacje są zamieniane na promieniowanie podczerwone.

Koncepcja dr Vopsona jest odważna i wymaga dalszych badań, ale jeżeli okaże się prawdziwa, całkowicie odmieni naszą wiedzę o Wszechświecie. Środowisko naukowe jest sceptycznie nastawione do tej hipotezy, ale nie neguje jej całkowicie. Szczegóły przeczytacie w czasopiśmie AIP Advances.