NASA pomoże oszacować, ile mamy biomasy na Ziemi

Ile jest zgromadzonej biomasy na Ziemi? Nowe narzędzie opracowane we współpracy NASA może pomóc to określić.
Ile jest biomasy na Ziemi? W końcu uda się to oszacować?

Ile jest biomasy na Ziemi? W końcu uda się to oszacować?

Wszystkie drzewa na Ziemi pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla i w procesie fotosyntezy przekształcają go w biomasę. Wiemy, że magazynują węgiel w korzeniach, liściach i łodygach, ale nie wiemy dokładnie, ile tego pierwiastka jest.

Istnieje duża niepewność co do wielkości emisji i pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Najlepszym narzędziem są modele ekosystemów, które pozwalają odpowiedzieć na pytania dotyczące sekwestracji dwutlenku węgla w lasach.

Czytaj też: W stronę zorzy polarnej zostaną wystrzelone rakiety. Co planuje NASA?

Nowy projekt GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) nazwany Level 4B (L4B) dostarcza niemal globalnych szacunków gęstości biomasy nadziemnej (AGBD) w megagramach na hektar (Mg/ha) z rozdzielczością 1 km między 51,6o szerokości geograficznej północnej i 51,6o szerokości geograficznej południowej.

Zbiór danych GEDI L4B oferuje szacunki AGBD z większą dokładnością i rozdzielczością niż było to dotychczas możliwe i przyczynia się do zrozumienia rozmieszczenia AGBD na całym świecie, zwłaszcza w lasach tropikalnych i umiarkowanych.dr Rupesh Shrestha, pracownik naukowy ORNL DAAC w Oak Ridge National Laboratory NASA

Nie wiemy dokładnie, ile jest biomasy nadziemnej, a projekt L4B ma pomóc to zmienić. Zebrane dane mogą być cenne dla klimatologów, ekologów i innych pracowników naukowych, którzy starają się dokładnie oszacować sekwestrację dwutlenku węgla w różnych scenariuszach klimatycznych.

Tak wygląda zdjęcie zrobione przez GEDI
Jedną z największych niewiadomych jest zrozumienie globalnego wpływu wylesiania na atmosferyczny dwutlenek węgla. To stanowi problem, ponieważ jeśli tego nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak może wzrosnąć stężenie atmosferycznego CO2. GEDI, dostarczając tego rodzaju danych, przyczynia się do zwiększenia naszej zdolności do uwzględniania zmian w użytkowaniu gruntów i ich wpływu na stężenie atmosferycznego CO2.dr Ralph Dubayah, główny badacz zespołu misji GEDI na Uniwersytecie Maryland

Dane wprowadza się do modeli ekosystemów, które pozwalają przewidzieć, ile węgla jest pochłaniane przez lasy w czasie.

Nasz model jest w stanie przewidzieć, ile węgla zostanie pochłonięte za rok, za 10 lat i za 100 lat. Ponadto możemy zadawać pytania: “Załóżmy, że pozwolimy rosnąć lasom na niezalesionych obszarach Marylandu, które mogłyby je utrzymać. O ile więcej węgla byśmy sekwestrowali?”. Tego rodzaju modelowanie wymaga od nas wiedzy o tym, jaki jest obecnie stan sukcesji na powierzchni ziemi.dr Ralph Dubayah

Instrument GEDI został wystrzelony w 2018 r. i zainstalowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jest to lidar oferujący najwyższą rozdzielczość i najdokładniejsze próbkowanie spośród wszystkich tego typu urządzeń umieszczonych na orbicie. Misja jest koordynowana przez NASA.