Słuch można przywrócić! Opracowano rewolucyjną terapię

Czy można przywrócić słuch? Najnowsza terapia opracowana przez naukowców z MIT i firmę Frequency Therapeutics pokazuje, że jest to możliwe.
Czy utratę słuchu można zastopować?

Czy utratę słuchu można zastopować?

Ubytek słuchu to poważny problem, także w XXI wieku. Może prowadzić do frustracji, izolacji, trudnego do zniesienia dzwonienia w uszach (tzw. szumy uszne), a nawet demencji. Utrata słuchu wielu z kolei uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i wykluczenie na wielu płaszczyznach (m.in. zawodowej). Czy można coś z tym zrobić?

Firma biotechnologiczna Frequency Therapeutics pracuje nad odwróceniem procesu utraty słuchu za pomocą innowacyjnej terapii regeneracyjnej. Opiera się ona na zaprogramowaniu komórek progenitorowych (podobnych do komórek macierzystych) w uchu wewnętrznym do tworzenia komórek rzęskowych – to one umożliwiają nam słyszenie. Obumierają one pod wpływem hałasu i leków (np. chemioterapeutyków czy niektórych antybiotyków). Preparat Frequency Therapeutics wstrzykuje się do ucha w celu regeneracji komórek rzęskowych w ślimaku.

Czytaj też: Komórki macierzyste wolą działać na spokojnie. Nietypowe obserwacje dotyczące ich wydajności

Lek został przetestowany na ponad 200 pacjentach w trzech osobnych badaniach klinicznych, w których zaobserwowano znaczącą poprawę w zakresie percepcji mowy. W jednym badaniu nie udało się wykazać poprawy słuchu w porównaniu z grupą placebo, ale firma przypisuje ten wynik błędom w projekcie badania. Obecnie Frequency prowadzi rekrutację do 124-osobowego badania, z którego wstępne wyniki powinny być dostępne na początku przyszłego roku.

Słuch jest bardzo ważnym zmysłem; łączy ludzi z ich społecznością i kultywuje poczucie tożsamości. Myślę, że możliwość przywrócenia słuchu będzie miała ogromny wpływ na społeczeństwo.Jeff Karp z MIT, który brał udział w badaniach

To własnie naukowcy z MIT odkryli, że komórki progenitorowe, podobnie jak komórki macierzyste, mogą przekształcać się w bardziej wyspecjalizowane komórki naszego organizmu. Występują one w uchu wewnętrznym i wytwarzają komórki rzęskowe podczas rozwoju płodowego. Tuż przed urodzeniem wchodzą w stan uśpienia i nigdy nie przekształcają się w bardziej wyspecjalizowane komórki. Każdy z nas ma ok. 15 000 komórek rzęskowych w każdym ślimaku. Z wiekiem one obumierają i nie regenerują się.

Regeneracja komórek (kolor różowy) w przedklinicznym modelu ubytku słuchu. Kontrola po lewej stronie, po prawej model poddany leczeniu

W 2012 r. naukowcom z MIT udało się przekształcić komórki progenitorowe w tysiące komórek rzęskowych. Nikt wcześniej nie wyprodukował tak dużej liczby tych komórek. Na podstawie prac uczonych z MIT, farmaceuci z Frequency Therapeutics opracowali innowacyjną terapię.

Nie zdziwiłbym się, gdyby w ciągu 10 lub 15 lat, ze względu na środki przeznaczane na ten cel i niesamowitą wiedzę naukową, udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której odwracanie ubytku słuchu byłoby podobne do operacji Lasik, gdzie po godzinie lub dwóch można całkowicie przywrócić wzrok. Myślę, że podobnie będzie w przypadku ubytku słuchu.Jeff Karp