Pszczoły matematycznymi mistrzyniami. Są pod tym względem zaskakująco podobne do ludzi

Jak wynika z publikacji dostępnej na łamach Frontiers in Ecology and Evolution, pszczoły miodne potrafią wykonywać proste obliczenia, dopasowywać symbole do ilości a nawet łączyć pojęcia wielkości i liczby.
Pszczoły matematycznymi mistrzyniami. Są pod tym względem zaskakująco podobne do ludzi

Autorzy nowych badań w tej sprawie, ze Scarlett Howard na czele, postanowili zestawić ze sobą umiejętności ludzi i pszczół w zakresie matematycznych kalkulacji. Okazało się, iż owady te są zaskakująco biegłe w realizacji tego typu zadań. Aby nauczyć je rozpoznawani parzystych i nieparzystych licz zwierzęta objęte badaniami zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich została przeszkolona w kojarzeniu liczb parzystych z wodą z cukrem, natomiast nieparzystych – z płynem o gorzkim smaku. Z kolei druga grupa została wyćwiczona tak, by kojarzyć liczby nieparzyste z wodą z cukrem, a parzysta – z płynem o gorzkim smaku.

Czytaj też: Pszczoły cierpią przez mikroplastiki, ale można to wykorzystać

Jak do tej pory podział na liczby parzyste i nieparzyste został zaobserwowany u ludzi, podczas gdy inny zwierzęta wydawały się nie posiadać takiej umiejętności. Realizacja takich zadań jest związana z abstrakcyjnym i wielopoziomowym myśleniem. Większość ludzi wykazuje też interesujące tendencje w tym zakresie, między innymi do szybszego reagowania na liczby parzyste przy wykonywaniu działań prawą ręką i na liczby nieparzyste przy wykonywaniu działań lewą ręką.

Nie jest do końca jasne, skąd biorą się te “uprzedzenia” – być może pojawiły się u nas w toku ewolucji, na skutek przekazu kulturowego bądź połączenia obu tych czynników. Chcąc lepiej poznać to zagadnienie i wyjaśnić, w jakich okolicznościach ludzie zyskali możliwość kategoryzacji liczb, naukowcy postanowili przeprowadzić szereg eksperymentów. Po wyszkoleniu pszczół przyszła pora na sprawdzenie rezultatów.

Pszczoły były uczone matematyki dzięki prostemu szkoleniu

Okazało się między innymi, iż owady szkolone do kojarzenia liczb nieparzystych z wodą z cukrem uczyły się szybciej. Ich skłonność do uczenia się liczb nieparzystych była natomiast odwrotna niż u ludzi, którzy szybciej kategoryzują liczby parzyste. Kiedy zwierzęta musiały poradzić sobie z nowymi liczbami, klasyfikacja w ich wykonaniu była skuteczna w około 70%. Jest to szczególnie imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że ludzki mózg składa się z około 86 miliardów neuronów podczas gdy pszczeli zwiera około 960 000 neuronów.

Czytaj też: Węzły spędzały matematykom sen z powiek, ale dla DeepMind to bułka z masłem

Na tym eksperyment się jednak nie skończył. Jego autorzy wykorzystali sieć neuronową składającą się z zaledwie pięciu neuronów, do której przesłano sygnały złożone z 0-40 impulsów klasyfikowanych jako nieparzyste lub parzyste. Rezultat był naprawdę imponujący: sieć klasyfikowała impulsy jako nieparzyste lub parzyste ze 100% dokładnością. Pokazuje to, iż kategoryzacja liczb nie wymaga specjalnie rozbudowanego mózgu, choć nie jest jasne, z jakich mechanizmów korzystają w tym przypadku pszczoły.