Technologiczna magia. Lit pozyskiwany bezpośrednio z wody

Kiedyś alchemicy próbowali zamienić ołów w złoto, a dzisiaj naukowcy mają na oku inne cenne materiały. Teraz udało się im opracować technologię wykorzystującą nanocząstki magnetyczne do wychwytywania litu z różnych źródeł wody.
Technologiczna magia. Lit pozyskiwany bezpośrednio z wody

Zespół uczonych z Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), należącego do Departamentu Energii, znalazł sposób na odzyskiwanie litu. Pierwiastek ten jest niezbędnym składnikiem wielu urządzeń elektronicznych i energetycznych, w tym baterii litowo-jonowych, które zasilają praktycznie wszystko wokół – od smartfonów po pojazdy elektryczne.

Eksperci przewidują, że do 2028 r. światowy rynek litu przekroczy wartość 8 mld $. Nie oznacza to bynajmniej, że materiał ten jest dostępny na pęczki – w Stanach Zjednoczonych produkuje się go bardzo niewiele. Technologia opracowana przez uczonych z PNNL może to zmienić.

Czytaj też: Jak długo metale pozostają w obiegu? Ludzkość musi się jeszcze wiele nauczyć

Naukowcy stworzyli nanocząstki magnetyczne otoczone warstwą adsorbentu, która zatrzymuje lit i inne metale znajdujące się w wodzie pochodzącej z różnych procesów przemysłowych. Obejmuje to m.in. solanki geotermalne (wodę z elektrowni geotermalnych) czy wodę wydobywaną spod powierzchni ziemi podczas wydobycia ropy naftowej lub gazu. Cząsteczki te mogą być również wykorzystywane w ściekach z zakładów odsalania wody, a nawet bezpośrednio z wody morskiej.

Po dodaniu do wody nanocząstek żelaza, lit zawarty w wodzie wiąże się z nimi. Następnie przy pomocy magnesu, nanocząstki można zebrać w ciągu kilku minut, a lit, zawieszony w cieczy, jest gotowy do przetworzenia. Inżynierowie z PNNL uważają, że ich metoda stanowi dobrą alternatywę dla konwencjonalnych metod ekstrakcji, w których wody gruntowe pompowane są do dużych stawów odparowujących. Procesy te są czasochłonne i wpływają na gospodarkę wód gruntowych. Technologia PNNL jest znacznie szybsza.

PNNL rozwija tę technologię we współpracy z firmą Moselle Technologies, która udzieliła licencji na nią i planuje program pilotażowy w kilku lokalizacjach.

Z technologią pozyskiwania litu wiąże się duże nadzieje, bo gdyby została ona zastosowana w zakładach geotermalnych, wartość odzyskanego litu mogłaby potencjalnie zwiększyć opłacalność tej formy energii odnawialnej, która wykorzystuje wodę do wychwytywania ciepła głęboko pod powierzchnią Ziemi, a następnie przekształca je w energię elektryczną.