Największa roślina świata zidentyfikowana. Jakie są jej rozmiary?

W płytkich wodach Zatoki Rekina w Australii Zachodniej skrywa się prawdziwa rekordzistka. Cechą wyróżniającą tej rośliny są gigantyczne rozmiary.
Największa roślina świata zidentyfikowana. Jakie są jej rozmiary?

Jak wyjaśniają naukowcy z Uniwersytetu Zachodniej Australii i Uniwersytetu Flinders, roślina ma około 4500 lat i 180 kilometrów długości. Co ciekawe, do jej odkrycia doszło w dość przypadkowych okolicznościach. Stało się to, gdy badacze sprawdzali, ile roślin znajduje się na podwodnej łące w Zatoce Rekina. Okazało się, że łąka ta składa się z zaledwie jednej, bardzo dużej rośliny.

Czytaj też: Księżyc umożliwia hodowlę roślin, ale jest co najmniej jeden problem

Posidonia australis, bo tak brzmi nazwa gatunkowa rekordzistki, rozciąga się na długości co najmniej 180 kilometrów. Chcąc ocenić różnorodność genetyczną wybranego obszaru członkowie zespołu badawczego pobrali próbki pędów trawy morskiej w Zatoce Rekina. Wykorzystując około 18 tysięcy markerów naukowcy stworzyli genetyczne odciski palców znalezionych roślin.

A w zasadzie rośliny, bo ostatecznie udało się odnaleźć tylko jedną. Poza imponującymi gabarytami, nowo zaobserwowany przedstawiciel gatunku P. australis zwrócił uwagę naukowców ze względu na potencjalną niską różnorodność genetyczną. Powinno się to przekładać na wysoką podatność tej rośliny na zmiany środowiskowe. Rzeczywistość okazuje się jednak zgoła odmienna, a największa roślina świata wydaje się dobrze radzić sobie w wodach Zatoki Rekina.

Największa roślina świata została znaleziona w wodach australijskiej Zatoki Rekina

Być może jest to pokłosiem faktu, że tamtejsze warunki są bardzo zróżnicowane nawet bez postępujących zmian klimatu. Temperatura wody waha się od 17 do 30 stopni Celsjusza, natomiast zasolenie jest na tyle zróżnicowane, że może odpowiadać przeciętnie spotykanemu w oceanach a nawet dwukrotnie je przewyższać. Z kolei dostęp światła może się tam zmieniać od całkowitej ciemności do wysokiego naświetlenia.

Czytaj też: Papier z pyłków roślin, czyli jak recykling wchodzi na nowy poziom

Potencjalnym wyjaśnieniem wytrzymałości tej rośliny oraz jej długowieczności, które przełożyły się na osiągnięcie przez nią imponujących rozmiarów, jest zjawisko zwane poliploidalnością. Polega ono na występowaniu w danym organizmie dwóch kompletnych zestawów chromosomów. W efekcie każda nowa sadzonka takiej rośliny zawiera 100 procent genomu każdego z rodziców, a nie 50, tak jak to bywa w większości przypadków.