Podstawowe umiejętności cyfrowe do 2030 roku będzie mieć tylko połowa Polaków

Unijny program transformacji cyfrowej “Droga do Cyfrowej Dekady” zakłada, że do 2030 roku 80% populacji Europy powinna mieć podstawowe umiejętności cyfrowe. Nie osiągniemy zakładanego celu, ale i tak warto przyspieszyć wdrażanie technologii cyfrowych – polskie PKB do końca tej dekady mogłoby się dzięki temu mocno wzbogacić.
technologie
technologie

“Droga do Cyfrowej Dekady” to program transformacji cyfrowej Europy do 2030 roku ogłoszony w 2021 roku przez Komisję Europejską (KE). Obejmuje działania w czterech obszarach: cyfryzacji usług publicznych, budowie infrastruktury, rozwoju umiejętności technicznych oraz transformacji cyfrowej biznesu.

Droga do Cyfrowej dekady - założenia
Droga do Cyfrowej Dekady – podstawowe założenia

Raport “Unlocking Europe’s Digital Potential” przygotowany na zlecenie Amazon Web Services (AWS) podsumowuje aktualny stan realizacji programu w poszczególnych krajach UE, w tym również w Polsce. Okazuje się, że w niektórych obszarach radzimy sobie zdumiewająco dobrze i mamy szansę na zbliżenie się do zakładanych celów. W innych natomiast, delikatnie mówiąc: wyniki nie napawają optymizmem.

Administracja publiczna – mocny podmuch świeżości

Przekornie zacznijmy od tego, w czym idzie nam najlepiej. Warto wspomnieć, że Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie cyfryzacji usług publicznych. Aż 75% usług publicznych dla obywateli jest dostępnych online. W przypadku firm ten wskaźnik wygląda jeszcze lepiej, bo wynosi aż 84%.

W Polsce osiągnięto do tej pory 65% docelowego poziomu dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli. W przypadku usług publicznych dla przedsiębiorstw wynik ten wyniósł 67%. Co ciekawe, w naszym kraju tylko 49% społeczeństwa przyznaje się do korzystania z usług cyfrowej administracji.

Wykorzystanie podstawowych usług cyfrowej administracji publicznej

Przeniesienie rządowych systemów informatycznych do chmury obliczeniowej dałoby unijnym podatnikom masę oszczędności. Transfer tylko 10% unijnych systemów oznaczałby redukcję kosztów o ponad 900 mln euro rocznie. Tylko w Polsce udałoby się zaoszczędzić na takiej operacji 80 mln zł.

Infrastruktura – najlepiej w domu, najgorzej w podróży

Zgodnie z założeniami Europejskiej Dekady Cyfrowej wszystkie unijne gospodarstwa domowe do 2030 roku mają mieć dostęp do sieci gigabitowej, a wszystkie obszary zaludnione mają być objęte zasięgiem sieci 5G. W zakresie łączności Polska ma szansę osiągnąć te cele. Już teraz 65% gospodarstw domowych ma dostęp do stałych łączy o dużej przepustowości. Co ciekawe, to wynik wyższy niż unijna średnia (59%).

Zarówno konsumenci, jak i decydenci biznesowi są stosunkowo zadowoleni z jakości połączenia z internetem w domu lub biurze (odpowiednio 77 i 70%). Odsetek zadowolonych spada, kiedy ruszamy w podróż. Zaledwie 47% konsumentów i 49% firm ocenia jakość połączenia z siecią jako zadowalającą.

W Polsce konieczne są między innymi dalsze inwestycje w nowe centra danych w chmurze obliczeniowej i rozwiązania o niskich opóźnieniach, takie jak obliczenia brzegowe umożliwiające przetwarzanie, analizę i przechowywanie danych bliżej źródła. Ponad połowa ankietowanych Polaków pobiera budowę centrum danych międzynarodowego dostawcy usług chmurowych w ich okolicy. 

Transformacja cyfrowa – chmura, SI, Big Data? To nadal pieśń przyszłości

Możliwości oferowane przez rozwiązania chmurowe, sztuczną inteligencję (AI) i pracę na dużych zbiorach danych (Big Data) wykorzystuje w Polsce nadal bardzo niewielki odsetek firm. Z raportu wynika, że w poszczególnych kategoriach nie przekraczają one progu kilkunastu procent (AI – 18, chmura – 15, Big Data – 8). Bardzo daleko o zakładanych 75%.

Biorąc pod uwagę obecne trendy osiągnięcie poziomu 75% firm korzystających z chmury w Polsce będzie dalekie od realizacji nawet w 2050 roku. Dobrze, że chociaż pod względem podstawowego wykorzystania technologii cyfrowych biznes radzi sobie nieco lepiej – 52% (do 2030 roku 90% MŚP powinno osiągnąć ten poziom).

Sposób wykorzystania chmury obliczeniowej w polskich firmach

Dla porównania w całej UE z chmury korzysta obecnie 26% firm, ze sztucznej inteligencji 25%, a z Big Data – 14%. Zdaniem analityków zwiększenie wykorzystania usług bazujących na chmurze przyniesie wzrost wydajności biznesowej o 10-25%. Gdyby w UE przyspieszono wdrażanie tych trzech technologii tylko o 10%, wartość dodana unijnej gospodarki zwiększyłaby się o 370 mld euro (tyle wart jest unijny sektor usług finansowych).

Czytaj też: Czym jest Internet Rzeczy? Wyzwania, potencjał i zaplecze technologiczne

Umiejętności, czyli kompetencje cyfrowe – tu leży pies pogrzebany

Przechodzimy do punktu, który może stanowić odpowiedź na pytanie: dlaczego jesteśmy tak daleko? Pomiędzy poszczególnymi krajami UE odsetek ludności posiadającej przynajmniej podstawowe umiejętności informatyczne waha się w przedziale od 29 do 79%. W Polsce wynosi on 44% i przez ostatnie pięć lat urósł o ledwie 5,5%. Przy obecnym tempie wzrostu do 2030 osiągnie poziom 52%. 

“Droga do Cyfrowej Dekady” optymistycznie zakłada, że do tego czasu 80% mieszkańców UE będzie mieć podstawowe umiejętności cyfrowe, ale już widać, że to scenariusz – mrzonka, nierealny przynajmniej dla nas. Przypuszczalnie nie uda się również do 2030 roku mieć w UE 20 mln specjalistów od technologii informatycznych i to z równym podziałem na mężczyzn i kobiety.

Z pełną treścią raportu dla Polski można zapoznać się na stronie AWS Digital Decade.