Łazik Perseverance z ważnym odkryciem. Coraz więcej próbek szykowanych na powrót na Ziemię

Łazik Perseverance odnalazł na Marsie skałę z największą jak dotąd obfitością cząsteczek organicznych. Eksperci twierdzą, że jeżeli na Czerwonej Planecie istnieje życie, to powinniśmy znaleźć je w badanym obecnie regionie.
Perseverance podczas pobierania próbek na Marsie /Fot. NASA

Perseverance podczas pobierania próbek na Marsie /Fot. NASA

Perseverance jest podczas swojej drugiej kampanii naukowej, zbierając próbki skał z obszarów uważanych przez naukowców za najlepsze dla rozwoju życia mikrobiologicznego. Od 7 lipca łazik NASA zebrał cztery próbki ze starożytnej delty rzeki w kraterze Jezero, zwiększając całkowitą liczbę próbek skalnych do 12.

Wybraliśmy krater Jezero dla Perseverance do zbadania, ponieważ myśleliśmy, że ma on największe szanse na dostarczenie naukowo doskonałych próbek – i teraz wiemy, że wysłaliśmy łazik we właściwe miejsce. Te pierwsze dwie kampanie naukowe przyniosły niesamowitą różnorodność próbek, które zostaną sprowadzone na Ziemię w ramach kampanii Mars Sample Return.Thomas Zurbuchen, zastępca administratora NASA ds. nauki

Idealne miejsce

Po lewej Wildcat Ridge – wyjątkowa marsjańska skała /Fot. NASA

W szerokim na 45 km kraterze Jezero znajduje się delta – starożytna struktura w kształcie wachlarza, która powstała ok. 3,5 mld lat temu w wyniku połączenia się rzeki i jeziora.

Delta, z jej zróżnicowanymi skałami osadowymi, pięknie kontrastuje ze skałami magmowymi. To zestawienie zapewnia nam bogate zrozumienie historii geologicznej po uformowaniu się krateru oraz zróżnicowany zestaw próbek. Na przykład znaleźliśmy piaskowiec, który niesie ziarna i fragmenty skał powstałe daleko od krateru Jezero – oraz mułowce, które zawierają intrygujące związki organiczne.Ken Farley z Caltech

“Wildcat Ridge” to nazwa nadana skale o szerokości około 1 metra, która prawdopodobnie uformowała się miliardy lat temu, gdy błoto i drobny piasek osiadły w parującym słonym jeziorze. 20 lipca łazik starł część powierzchni Wildcat Ridge, aby móc przeanalizować ten obszar za pomocą instrumentu o nazwie Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC). Analiza wskazuje, że próbki zawierają klasę cząsteczek organicznych, które są przestrzennie skorelowane z cząsteczkami minerałów siarczanowych. Minerały siarczanowe znalezione w warstwach skał osadowych mogą dostarczyć istotnych informacji o środowisku wodnym, w którym powstały.