Unia Europejska przedstawia nową ustawę. Chce wydłużenia wsparcia bezpieczeństwa dla urządzeń cyfrowych

W ostatnich latach Unia Europejska podejmuje coraz więcej kroków mających na celu wprowadzenie szeroko zakrojonych zmian na rynku urządzeń cyfrowych. Głównie chodzi o smartfony, jednak nie tylko. Tym razem UE przedstawiła nową ustawę mającą zwiększyć bezpieczeństwo klientów kupujących urządzenia cyfrowe.
unia europejska
unia europejska

5 lat wsparcia zabezpieczeń dla urządzeń cyfrowych — tego właśnie chce Unia Europejska

Nowa ustawa dot. cyberodporności ma wymusić na producentach urządzeń cyfrowych odpowiednie zabezpieczenie urządzeń przed wysyłką oraz niezwłoczne poinformowanie klientów o wykrytym problemie i naprawę go poprzez stosowną aktualizację lub w inny, odpowiedni sposób. Ustawa wymaga także wydłużenia wparcia bezpieczeństwa, które po wejściu przepisów w życie miałoby obejmować 5 lat od momentu wydania na rynek urządzenia.

Komisja Europejska uzasadnia swoje działanie też tym, że jeśli zabezpieczenia jego urządzenia zostaną złamane, może mieć to wpływ na cały łańcuch dostaw, a nawet spowodować poważne zakłócenia działalności gospodarczej i społecznej na całym rynku wewnętrznym.

Komputery, telefony, sprzęt AGD, wirtualne urządzenia wspomagające, samochody, zabawki… każdy z tych setek milionów połączonych produktów stanowi potencjalny punkt wejścia do cyberataku. A jednak dzisiaj większość produktów sprzętowych i programowych nie podlega żadnym obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego– mówi Thierry Breton, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego

Obecnie nie wiadomo jeszcze, kiedy i czy w ogóle ustawa wejdzie w życie. Zapowiedziano jednak, że jeśli do tego dojdzie, producenci dostaną dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów — w przypadku 5-letniego wsparcia oraz rok — informowanie o problemach i niezwłoczne wdrażanie aktualizacji. Jeśli ktoś nie zastosuje się do nowych wytycznych, przewidziane są kary, te wynosić mają do 15 mln euro lub 2,5% całkowitego rocznego obrotu producenta za ubiegły rok./