W prosty sposób można ograniczyć zużycie energii. Oszczędności odnotowano zarówno zimą, jak i latem

Tak jak większość ciepłoty ludzkiego ciała ucieka przez głowę, tak okna mogą być w tym zakresie słabym punktem dla budynku. Na szczęście pojawiają się sposoby na ograniczanie strat.
W prosty sposób można ograniczyć zużycie energii. Oszczędności odnotowano zarówno zimą, jak i latem

Niedawno stało się to możliwe dzięki dokonaniom badaczy z Illinois Institute of Technology, którzy postawili sobie za cel ograniczenie strat energii uciekającej przez okna. W tym celu zastosowali automatyczne rolety, które okazały się radzić sobie z tym zadaniem wyjątkowo dobrze. Zastosowanie instalacji wykorzystującej izolowane, automatycznie opuszczane rolety nie jest może tanim przedsięwzięciem, lecz okazuje się ono tak skuteczne, że wystarczy od 3 do 5 lat, aby poniesione koszty się zwróciły. 

Czytaj też: Kamień milowy w rozwoju fotowoltaiki osiągnięty. Ekolodzy pokochają węgiel w tej formie

Na czele zespołu badawczego stanął Mohammad Heidrinejad, który wraz ze współpracownikami próbował scharakteryzować przydatność rolet okiennych w zakresie zmniejszania zużycia energii. Jak się okazało, izolujące rolety okienne mogą zmniejszyć zużycie energii zarówno w okresie, gdy konieczne jest dodatkowe ogrzewanie budynków, jak i wtedy, gdy chodzi o ich chłodzenie.

Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wykorzystania zautomatyzowanego systemu sterowania, dostosowującego całą instalację do aktualnej sytuacji. Eksperyment potrwał 10 miesięcy, w czasie których naukowcy monitorowali zachowanie rolet oraz jego przełożenie na zużycie energii i idące za tym koszty. Pod uwagę zostały wzięte trzy różne warianty. 

Pierwszy zakładał całkowicie ręczne sterowanie, w drugim realizowany był stały harmonogram, podczas gdy trzeci opierał się na czujnikach, dzięki czemu pod uwagę były brane czynniki zewnętrzne, a nawet wypełnienie pomieszczeń. I to właśnie ostatnia opcja zapewniła najbardziej zadowalające rezultaty, które odnotowano zarówno w sezonie grzewczym, jak i wtedy, gdy temperatury zachęcały do chłodzenia pomieszczeń.

We w pełni zautomatyzowanym wariancie udało się zmniejszyć zużycie energii aż o 25%

Przytoczone rozwiązanie dawało korzyści nie tylko na papierze, ale również cieszyło się zainteresowaniem ze strony osób przebywających w biurach w czasie eksperymentu. Aż 80% uczestników miało pozytywne opinie na temat rozwiązania proponowanego przez Heidrinejada i jego współpracowników.

Czytaj też: Rewolucja dla wszystkich pracujących w szklanych biurowcach. Matka Natura podziękuje nam za te okna

W ramach dalszych wysiłków naukowcy chcieliby określić skuteczność tych rolet w różnych warunkach. Mówi się między innymi o budynkach wykorzystujących gaz ziemny, a także o zróżnicowanych warunkach pogodowych czy oknach ustawionych w różnych kierunkach. Oszczędność energii to nie tylko niższe warunki, lecz także obniżone emisje gazów cieplarnianych, dlatego mówimy o zaletach zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii.