Pieniądze to nie wszystko. Wolimy pracować dla firm z branży IT odpowiedzialnych ekologicznie

O postępujących w zawrotnym tempie zmianach klimatu przestajemy wyłącznie czytać krzykliwe nagłówki. Od pewnego czasu doświadczamy ich już na własnej skórze. Nic dziwnego, że dbałość o środowisko naturalne zaczyna odgrywać coraz większą rolę w naszych decyzjach zawodowych. Wskazują na to chociażby wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez serwis rekrutacyjny dla branży IT the:protocol. Wynika z nich, że wolimy pracować dla firm mających długofalową strategię ograniczania negatywnego wpływu na klimat. Szczególnie dużą wagę do tego aspektu przywiązują dwie istotne grupy ankietowanych.
Pieniądze to nie wszystko. Wolimy pracować dla firm z branży IT odpowiedzialnych ekologicznie

Szukając pracy w branży IT coraz rzadziej widać dysproporcje w poziomie wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi firmami. Decyzję o zatrudnieniu podejmujemy więc na bazie czynników pozafinansowych – m.in. elastyczności modelu zatrudnienia, metod pracy zespołów czy wykorzystywanych technologii. Znaczenie odgrywa również etyka i kultura organizacyjna, w tym podejście danej organizacji do spraw społecznych i wpływu swojej działalności na otoczenie. I tu na pierwszy plan wysuwa się ochrona klimatu, na co wskazują badania z 2022 roku przeprowadzone przez organizację Supercritical w Wielkiej Brytanii. 

Z powyższego badania prowadzonego na poziomie globalnym wynikało, że już co trzeci respondent deklarował “gotowość rezygnacji z pracy, w której pracodawca nie podejmie konkretnych działań związanych z ochroną klimatu w ciągu najbliższych kilku lat”. Ta tendencja była jeszcze mocniej widoczna wśród najmłodszych – nawet połowa ankietowanych przez Supercritical reprezentantów Generacji Z (urodzonych po 1995 roku) deklarowała gotowość na tak radykalny krok. Nasuwa się pytanie o stosunek do podobnej postawy w Polsce, na co odpowiada właśnie ostatnie badanie serwisu rekrutacyjnego dla branży IT the:protocol.

Dla 60% badanych realizacja przez firmę z branży IT działań ograniczających negatywny wpływ technologii na środowisko, skłoniłaby do aplikowania w niej o pracę. Ten sam odsetek ankietowanych docenia długofalową strategię potencjalnego pracodawcy dotyczącą ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Co więcej, 59% badanych pracowników IT uważa, że pracodawcy powinni jawnie komunikować podejście do kwestii ochrony środowiska, a 54% dodaje do tego jawną komunikację o podejściu firmy do kwestii ekologii cyfrowej. Połowa badanych uważa, że pracodawcy technologiczni powinni informować kandydatów o ograniczaniu wpływu swojej działalności na środowisko.

Sygnał dla branży IT – dbajcie o środowisko, misję i wartości 

Dobrze opłacani specjaliści coraz częściej przyglądają się firmowym misjom i wizjom, wybierając miejsce pracy spójne z ich oczekiwaniami. To bardzo ważna informacja i wskazówka dla pracodawców. Co wydarzy się za chwilę doskonale pokazują przykłady zagraniczne. Jedna z niemieckich firm poszukiwała jakiś czas temu osoby na stanowisko tzw. green software developera_ki. Oferta akcentowała zarówno ekologiczną kulturę organizacji, jak i możliwość pracy przy projektach eko w tzw. duchu green coding (ograniczającym wpływ procesu programowania na środowisko) – komentuje wyniki badania Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol.

Co ciekawe, dużo większą wagę do kwestii ekologii cyfrowej w miejscu pracy przykładają kobiety (61% respondentek oczekuje jawnej komunikacji w tym zakresie od pracodawcy z branży IT). Dla porównania, wśród mężczyzn ten odsetek wynosi tylko 51%. Większe zaangażowanie płci pięknej przejawia się również w oczekiwaniach dotyczących informowania o działaniach pracodawców w zakresie ochrony środowiska (63% kobiet kontra 44% mężczyzn). W grupie wiekowej 25-34 (Generacja Y) widoczne jest ponadto większe zaangażowanie w zakresie wartości i misji jakie dany pracodawca z branży IT realizuje – wskazało na nie 58% badanych z tej grupy. Czy wpływ tworzonej technologii na środowisko będzie mieć przełożenie na wizerunek danego pracodawcy? Zgadza się z tym aż 61% respondentów badania the:protocol.

Czytaj też: Cyfrowa równowaga w wolnym czasie? Nawet połowa Polaków ma z tym problem

Nasze postawy społeczne zmieniają się: mamy większą świadomość odnośnie zaangażowania na rzecz społeczności i środowiska. Firmy nie są w stanie konkurować o talenty jedynie wysokością wynagrodzenia czy elastycznymi formami zatrudnienia, ale także m.in. reprezentowanymi wartościami, związanymi choćby z równością w miejscu pracy, wsparciem kobiet i pracujących rodziców czy szacunkiem dla różnorodności. Dziś chcemy pracować w takich organizacjach, które przyczyniają się do budowy lepszego społeczeństwa – tak wyniki badań the:protocol komentuje Anna Goreń, starsza specjalistka ds. PR i CSR w Grupie Pracuj.