Ilu ludzi na świecie ma smartfon i dostęp do mobilnego internetu? Zaskakujące statystyki

Media społecznościowe sprzyjają tworzeniu sztucznych baniek, z których stosunkowo rzadko wychylamy się na zewnątrz, nie mając okazji spojrzeć szerzej na pewne globalne zjawiska. Wydaje nam się, że świat wygląda dokładnie tak, jak dookoła nas. Na szczęście twarde dane nam ten obraz urealniają. Ostatni dokument State of Mobile Internet Connectivity Report 2023, który przygotowało stowarzyszenie GSMA, rzuca nie tylko więcej światła na realną liczbę posiadaczy smartfonów na Ziemi, ale wskazuje też rozbieżności między regionami świata w zakresie dostępności do usług mobilnego internetu. Okazuje się, że nie wszędzie jest tak zielono, jak na naszym własnym podwórku.
Ilu ludzi na świecie ma smartfon i dostęp do mobilnego internetu? Zaskakujące statystyki

State of Mobile Internet Connectivity Report 2023 (SOMIC) od GSMA nie pozostawia wątpliwości co do faktu absolutnej dominacji posiadaczy smartfonów wśród osób korzystających z jakiejkolwiek formy współczesnej komunikacji elektronicznej. Na koniec 2022 roku ponad połowa globalnej populacji (54%, czyli około 4,3 miliarda ludzi) posiadała już własnego smartfona. Z usług mobilnego internetu korzysta globalnie 4,6 mld ludzi, z czego niemal 4 mld używa do tego celu smartfona. Dla porównania, 600 milionów ludzi (około 8% globalnej populacji) nadal korzysta z Sieci za pomocą telefonu komórkowego.

Pierwszy raz zdecydowano się podzielić usługi mobilnego internetu według typu urządzenia, ujawniając znaczne różnice regionalne. Co nie będzie specjalnym zaskoczeniem ponad 2/3 posiadaczy smartfonów (69%) korzysta z telefonów obsługujących standard 4G, a ledwie 17% robi to na smartfonach ze wsparciem dla sieci 5G (największy odsetek stanowią mieszkańcy Ameryki Płn., Azji Wschodniej i regionu Pacyfiku). Wbrew pozorom sieci 2G i 3G nadal stanowią ważny standard dostępu do mobilnego internetu – widać to szczególnie w danych dla regionu Afryki Subsaharyjskiej (69%), jak również na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (33%).

Wykres przedstawiający ewolucję globalnej łączności z internetem mobilnym w latach 2015-2022, w tym odsetek osób podłączonych (czerwony), lukę w zasięgu (szary) i lukę w użytkowaniu (niebieski). Źródło: GSMA

Nie wszędzie jest tak zielono z mobilnym internetem

Faktycznie coraz więcej ludzi korzysta z mobilnego internetu, ale według danych GSMA, bez takiego połączenia pozostaje nadal spory odsetek mieszkańców naszej planety (3,4 mld). Co ciekawe, większości z nich nie ogranicza zasięg – mieszka bowiem na obszarach objętych mobilną siecią szerokopasmową. Zjawisko określane jest mianem luki w użytkowaniu. Zmniejszyła się ona nieznacznie w porównaniu do 2021 r (40% globalnej populacji) do 38% w 2022 r., aczkolwiek nadal pozostaje znaczna. Dla porównania, tylko 5% osób nie korzystających z mobilnego internetu mieszka na obszarach bez zasięgu mobilnej sieci szerokopasmowej – to już tzw. luka w zasięgu.

Wielkość luki w użytkowaniu zależy od regionu. Afryka Subsaharyjska i Azja Południowa reprezentują regiony o najmniej połączonych populacjach, w których luki w użytkowaniu wynoszą odpowiednio 59% i 52%. W krajach z grupy LMIC (kraje o niskim i średnim dochodzie) prawdopodobieństwo korzystania z mobilnego internetu przez osoby dorosłe na obszarach wiejskich jest o 29% niższe niż na obszarach miejskich. Dysproporcje widać również w zakresie płci (wśród kobiet jest o 19% niższe niż w przypadku mężczyzn).

Czytaj też: Polskie 5G jest stabilne i szybsze niż LTE. Polskie 5G jest też jednym z najwolniejszych na świecie

Poniżej kilka dodatkowych ciekawostek, jakie udało się wyciągnąć ze State of Mobile Internet Connectivity Report 2023 od GSMA:

  • spada tempo wzrostu nowych użytkowników mobilnego internetu (w 2022 zanotowano ich 200 mln, zaś w 2021 i 2022 były ich 300 mln);
  • tylko 25% populacji w najsłabiej rozwiniętych krajach świata korzysta z mobilnego internetu, w porównaniu z 52% w krajach LMIC i 85% w krajach o wysokim dochodzie;
  • zasięg mobilnego internetu szerokopasmowego nie zmienia się, w jego zasięgu żyje obecnie 95% światowej populacji;
  • 5% światowej populacji (400 mln ludzi) pozostaje poza jego zasięgiem;
  • rozbieżności w standardzie połączenia widać na poziomie regionów i krajów, a 95% osób niepodłączonych mieszka w krajach LMIC;
  • we wszystkich regionach średnia prędkość pobierania wzrosła do co najmniej 10 Mb/s, podczas gdy globalna średnia prędkość pobierania wzrosła z 27 Mb/s do 34 Mb/s.

Telefony komórkowe to podstawowy, i w większości przypadków jedyny, sposób, w jaki większość ludzi w krajach o niskim i średnim dochodzie uzyskuje dostęp do Internetu. Niepokojący jest fakt, że tempo wzrostu, w jakim ludzie korzystają z mobilnego internetu, spadło. Brak łączności pozbawia miliardy ludzi dostępu do ważnych usług i możliwości generowania przychodów, prawdopodobnie najmocniej wpływając na biedniejszych, mniej wykształconych i mieszkających w małych miejscowościach – tak wyniki ostatniego raportu komentuje Mats Granryd, dyrektor generalny GSMA.