Google Cloud oraz Grupa Polsat Plus ogłosiły strategiczne partnerstwo. Obie strony dużo na tym zyskają

Grupa Polsat Plus (GPP) i Google Cloud podpisały strategiczne partnerstwo, dzięki któremu Google podpisze swoją pierwszą w Polsce umowę na zakup czystej i zielonej energii elektrycznej, natomiast GPP przyspieszy swój rozwój technologiczny i transformację cyfrową stosując rozwiązania chmury Google Cloud.
Google Cloud oraz Grupa Polsat Plus ogłosiły strategiczne partnerstwo. Obie strony dużo na tym zyskają

Zielona energia, z której skorzysta Google, produkowana będzie przez farmę wiatrową Przyrów należącą do Grupy Polsat Plus i ZE PAK. Takie partnerstwo opłaci się też Grupie Polsat Plus, która uzyska silne wsparcie merytoryczne z Google Cloud do długoterminowego wsparcia rozwoju swojego biznesu i innowacji. Zawiązane właśnie partnerstwo z Google jest dla Grupy Polsat Plus jednym z praktycznych elementów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i wsparciem jej transformacji cyfrowej w kierunku zwiększania wykorzystywania rozwiązań chmurowych w codziennej działalności biznesowej firm wchodzących w skład Grupy.

Cieszę się, że Grupę Polsat Plus i Google Cloud połączyło strategiczne partnerstwo, które będzie realizowane zarówno w obszarze nowoczesnych technologii, jak i transformacji energetycznej. To świetna wiadomość dla przyszłości i rozwoju naszej Grupy, której trzy główne filary działalności to media, telekomunikacja oraz produkcja czystej energii mówi Zygmunt Solorz, założyciel i większościowy akcjonariusz Grupy Polsat Plus.

Google Cloud sięgnie po czystą i zieloną energię

Umowa ta jest pierwszą tego typu, którą Google Cloud podpisał na zakup energii odnawialnej. Energia będzie pochodziła z Farmy Wiatrowej Przyrów, którą Grupa Polsat Plus i ZE PAK planują uruchomić w 4. kwartale 2024 roku. Docelowa moc elektrowni wiatrowej składającej się 14 turbin wiatrowych to 50,4 MW, co pozwoli na roczną produkcję około 105 GWh energii. Elektrownia wiatrowa w Przyrowie podniesie udział czystej i odnawialnej energii w miksie energetycznym Polski oraz przyczyni się do dekarbonizacji zarówno polskiej energetyki, jak i działalności Google Cloud.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nawiązaliśmy współpracę z Grupą Polsat Plus, która pozwoli wspierać jej cele transformacji cyfrowej, a także, mówiąc szerzej, przejście Polski na lokalnie produkowaną, bezemisyjną energię elektryczną. Energia odnawialna w połączeniu z naszą platformą obliczeniową monitorującą emisję dwutlenku węgla pomaga nam prowadzić znacznie czystsze regiony chmurowe i własne biura – powiedział Tara Brady, prezes Google Cloud w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

W ramach Strategii 2023+ Grupa Polsat Plus – obok dotychczasowych dwóch filarów: media/kontent oraz telekomunikacja – rozwija już od 2021 roku nowy, trzeci segment biznesowy czystej energii we współpracy z ZE PAK. W ramach strategii Grupa inwestuje w nowe, odnawialne źródła czystej energii. Obecnie zainstalowana moc czystej energii to około 330 MW, w 2025 roku będzie to 740 MW, w tym projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy blisko 300 MW. Inne projekty to między innymi farmy słoneczne (fotowoltaiczne) o docelowej łącznej mocy ponad 340 MW. W Strategii 2023+ docelowa zainstalowana zielona moc to 1000 MW. Szacuje się, że pomoże to zmniejszyć emisję CO2 w polskiej gospodarce o ponad 2 miliony ton rocznie. Ważnym segmentem w sektorze czystej energii są również działania Grupy Polsat Plus związane z budową gospodarki wodorowej w Polsce.

Rozwiązania chmurowe dla Grupy Polsat Plus

Aby wspierać swój rozwój i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów, Grupa Polsat Plus będzie migrowała część swojej infrastruktury IT do zasilanych zieloną energią usług chmurowych Google. Rozwiązania chmurowe to większa elastyczność w doborze usług i narzędzi IT, szybsze i sprawniejsze dostosowywanie produktów i usług dla klientów, łatwiejszy dostęp i analiza danych z różnych źródeł, redukcja kosztów utrzymania infrastruktury własnej i dzięki gotowym komponentom, krótszy czas dostarczania nowych aplikacji, zmniejszenie kosztów wraz z postępem „uchmurowienia”, zmniejszenie liczby systemów, jak również mniejsze zużycie energii.

Jestem dumny, że wypracowaliśmy wspólnie z Google Cloud unikatowe w skali Polski i regionu porozumienie. Będziemy dostarczać Google Cloud czystą, zieloną energię produkowaną na jednej z naszych farm wiatrowych, a dzięki rozwiązaniom chmurowym, które co trzeba podkreślić, również oszczędzają energię, będziemy jeszcze szybciej rozwijać się w sferze technologicznej. Inwestycje w rozwój czystych, odnawialnych źródeł energii to praktyczna realizacja naszej strategii ESG. Będziemy też chcieli oferować – przede wszystkim za pośrednictwem wyspecjalizowanych w oferowaniu rozwiązań chmurowych spółek Netia i Oktawave – rozwiązania bazujące na Google Cloud, zwłaszcza klientom biznesowym naszej Grupy mówi Piotr Żak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Polsat Plus.

W ramach strategicznego partnerstwa, pracownicy IT spółek Grupy Polsat Plus (m.in. Polkomtel, Netia, Oktawave) zyskają silne wsparcie szkoleniowe od Google w zakresie najnowszych rozwiązań chmurowych Google, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI). Pozwoli to firmie w pełni wykorzystać moc chmury obliczeniowej z korzyścią dla nowych rozwiązań wprowadzanych dla klientów Grupy.