Pracownicy CD Projekt Red zakładają związek zawodowy. To wielki krok dla całej branży

Studio CD Projekt RED zbudowało swoją potęgę na sukcesie Wiedźmina, w szczególności zaś jego trzeciej części, która sprzedała się jak do tej pory w ponad 100 mln egzemplarzy. Studio ma na koncie także Cyberpunka 2077, którego premiera nie przebiegła nawet w połowie tak dobrze i choć gra ostatecznie okazała się sukcesem, to doprowadzenie jej do stanu użyteczności zabrało dwa lata i kosztowało 178 mln złotych.
Pracownicy CD Projekt Red zakładają związek zawodowy. To wielki krok dla całej branży

Sprzedaż gier wygląda dobrze, ale mogłaby lepiej

Na tym inwestycje w Cyberpunka zresztą się nie zakończyły – dodatek Widmo Wolności i koszty reklamy to kolejne 370 mln złotych, co przy 3 mln sprzedanych – jak do tej pory – kopii nie pokryło nawet kosztów. Nie wątpię co prawda w to, że CDPR wyjdzie na tym na swoje, ale może zająć to znacznie dłużej, niż studio by chciało.

Premierowe kłopoty Redów z CP2077 zwróciły przy tym uwagę na zupełnie inny problem, niż jakość samej produkcji. Nieustanne przesuwanie premiery, próby dowiezienia produkcji przed świętami 2020 roku i stan gry odległy od oczekiwań wymusiły bowiem obowiązkowe nadgodziny i zdecydowanie pogorszyły atmosferę pracy w studiu. I chociaż po prawie 3 latach sytuacja Cyberpunka jest lepsza niż kiedykolwiek, to trudno nie zauważyć, że aura niezwykłości jaka kiedyś otaczała studio okazała się fikcją. W firmie co prawda wprowadzona została polityka antycrunchowa, przy tworzeniu dodatku Widmo Wolności nadgodziny były tylko dla chętnych i ogólnie sytuacja uległa znaczniej poprawie.

Restrukturyzacja w CD Projekt RED

Zmiany w projektach i cięcie mniej obiecujących przełożyło się niestety na redukcje zatrudnienia. Gamedev ma z jednej strony wysoki próg wejścia (zwłaszcza do dużych i znanych studiów), z drugiej przy zmianach projektów rotacje są częste. Ostatnie redukcje zatrudnienia inicjowane przez Redów dotknęły zarówno pion administracyjny, jak i mniejsze zespoły (od Gwenta, żeby daleko nie szukać). W ostatniej fali zwolnień skala redukcji sięgnąć ma 9% załogi, ponad 100 osób.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Na reakcję pracowników nie trzeba było długo czekać – nikt nie lubi czuć się „na wylocie”, a jedną z metod wzmocnienia pozycji jest stworzenie związku zawodowego. Związek Pracowników Branży Gier powstał w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”, który został stworzony w zakładach Cegielskiego, a jego sekcje działają między innymi w Amazonie – OZZ służył między innymi wiedzą dotyczącą formalności niezbędnych do rejestracji związku, a wsparcie dużej i silnej organizacji poprawia pozycję negocjacyjną przy sporach zbiorowych i porozumieniach.

Przynależność do związku oznacza, że pracownik, niezależnie od rodzaju umowy jaka wiąże go z pracodawcą, nie może być ot tak zwolniony – wymaga to konsultacji ze organizacją związkową. Założyciele przy tym zaznaczają, że w CDPR sytuacja pracowników jest i tak wyjątkowo dobra, ale w innych studiach już niekoniecznie, liczą zatem na to, że ich inicjatywa spotka się z zainteresowaniem pracowników innych studiów (Lev Ki, Paweł Myszka, wywiad dla CD Action).

Art. 26. [Zakres działania zakładowej organizacji związkowej]
Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:
1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach osób wykonujących pracę zarobkową w zakresie związanym z wykonywaniem tej pracy;
2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy lub organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw osób wykonujących pracę zarobkową;
3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2022. poz. 854 t.j. z dnia 20 kwietnia 2022 r.)

Powstanie Związku Zawodowego w gamedevie to oczywiście znak zmian, jakie czekają branżę – jak pokazał strajk scenarzystów filmowych, branża twórcza działająca razem także może walczyć skutecznie o lepsze warunki pracy. Dlaczego twórcy gier mieliby być gorsi?

Manifest Związku Pracowników Branży Gier

  1. Jesteśmy pracownikami wszystkich zawodów polskiej branży gier wideo. Chcemy wykonywać swoją pracę w bezpiecznych, godnych i uczciwych warunkach.
  2. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia, sprawiedliwego traktowania i przejrzystości warunków pracy.
  3. Chcemy to osiągnąć poprzez wzajemne wsparcie i dialog z pracodawcami, w którym będziemy silnym głosem reprezentujący potrzeby pracowników. Przedkładamy edukację i rozmowę nad konflikt.
  4. Reprezentujemy wszystkich pracowników branży gier od właściwej produkcji przez marketing i publishing po support i back-office. Jeśli pracujesz w firmie tworzącej gry, zapraszamy, niezależnie od nazwy twojego stanowiska.
  5. Jesteśmy organizacją demokratyczną. Nasi członkowie, poprzez dyskusje i głosowania, mają aktywny wpływ na strategię i bieżącą działalność związku.
  6. Zmieniamy się w miarę potrzeb, na bieżąco wyciągając wnioski z zebranych danych i feedbacku. Jest to dla nas szczególnie ważne teraz, na początku naszej działalności. Każda zmiana prowadzi do tego samego celu — jak najlepszego reprezentowania interesów pracowników polskiego gamedevu.
  7. Działamy jako niezależna sekcja pod skrzydłami OZZ Inicjatywa Pracownicza. Będąc częścią większych struktur mamy dostęp do doświadczeń i wsparcia związkowców z Polski i zagranicy, zachowując jednocześnie niezależność celów i działania.

Twórcy gier nierzadko muszą się mierzyć ze środowiskiem, w którym prawa pracownicze są nie tyle naginane, co łamane. Zewsząd słyszy się o crunchach, ogromnej rotacji i braku stabilności zatrudnienia. Trudno powiedzieć, czy jeden związek zawodowy coś w tej materii zmieni, ale nie da się zaprzeczyć, że dla całej branży to krok w dobrą stronę.