Matematyka jest królową nauk, ale to nie znaczy, że ją lubimy

Dzisiejszy świat bez matematyki w zasadzie nie istnieje. Aparat matematyczny jest niezbędny w każdej dziedzinie nauk ścisłych. Jak zatem wyglądają dane o nauce matematyki w szkole, jak postrzegamy jej naukę, jak podchodzimy do niej jako rodzice i jak postrzegają ją uczniowie? Polska platforma edukacyjna EduNav przeprowadziła badania na ten temat i krótko mówiąc, mogłoby być lepiej.
Matematyka jest królową nauk, ale to nie znaczy, że ją lubimy

Matematyka przyda się w życiu

Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 3,8 tys. uczniów klas 1-7 szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów. Wg niego taką opinię ma 81,2% polskich uczniów. Szkolna praktyka wypada jednak tak sobie – chociaż wg danych NIK ponad połowa dzieci wykazuje w wieku przedszkolnym niejakie uzdolnienia matematyczne, to zanikają one po rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej i pojawia się niechęć do przedmiotu – deklaruje ją 40% ankietowanych uczniów. Co ciekawe i symptomatyczne, 25% badanych przyznaje, że lubiłoby bardziej naukę matematyki, gdyby nie było wystawianych stopni.

Według sprawozdania NIK na temat nauczania matematyki w Polsce ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje uzdolnienia matematyczne, jednak u większości zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki. Tymczasem umiejętności matematyczne przekładają się m.in. na zdolność logicznego i krytycznego myślenia, przydają się w zarządzaniu osobistymi finansami, przydają się w zasadzie w każdej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. Jak widać w naszym badaniu, sami uczniowie są tego świadomi – mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.

Także pośród rodziców i opiekunów widać podobną tendencję – 72% badanych przyznało, że lubiło matematykę na początku edukacji, ale to upodobanie przetrwało już tylko u 59,5% badanych. Jednocześnie wysoka jest ocena faktycznej użyteczności matematyki w życiu – w pięciostopniowej skali najwyższą wartość przyznało aż 48,7% badanych, a 45,1% oceniło ją na 4 lub 3.

Matematyka

Zobacz także: Modele językowe nie radzą sobie z matematyką. Dzięki nowemu podejściu się to zmienia (chip.pl)

Matematyka to wysiłek

W badaniu skojarzeń dominuje powiązanie matematyki z wysiłkiem – tak ocenia ją 23% młodzieży i 46,3% dorosłych. Z ciekawością kojarzy ją odpowiednio 22,5% młodzieży i 34% dorosłych, a ze stresem 15,7% młodych ludzi i 37,3% dorosłych. Aż 12,7% dzieci matematyka nudzi – u dorosłych ten odsetek wynosi 8%.

W przeprowadzonej przez nas jakościowej sondzie ulicznej, w której zapytaliśmy kilkadziesięcioro studentów i studentek o wspomnienia z lekcji matematyki, aż w 54 proc. przypadków były one umiarkowanie lub zdecydowanie negatywne. Polska szkoła pod tym względem nie zdaje egzaminu – przeładowane klasy, nauczyciele niemający możliwości, aby skupić się na indywidualnych przypadkach, brak dobrego rozpoznania przyczyn niepowodzeń uczniów – to wszystko powoduje, że tracimy po drodze mnóstwo talentów. A dobra edukacja matematyczna jest niezbędna do rozwoju społeczeństwa. W dodatku słabe podstawy matematyki mogą sprawić, że większość ciekawych i dobrze wynagradzanych zawodów stanie się niedostępna dla osób z brakami w tej dziedzinie – dodaje Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.
Matematyka

Badania Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA także wskazują na istnienie problemu – w rankingu umiejętności matematycznej polscy uczniowie spadli z 10 miejsca w 2018 roku na 15 miejsce w ostatnim badaniu. Tu jednak problem może być wielowątkowy – z jednej strony kontrowersyjna reforma szkolnictwa związana z likwidacją gimnazjów i zmianą programów, przeładowanie klas, z drugiej pandemia COVID-19 i przymusowe przejście na nauczanie zdalne, którego skalę negatywnych efektów dopiero poznajemy.

Prezentacja kompletnych wyników badania odbędzie się na konferencji online ,,EduNav. Matematyka Jutra – szanse i wyzwania dla uczniów i dorosłych’’, która odbędzie się w dniach 19-20 grudnia.