Supramolekularny przełom Chińczyków. Tej technologii możemy im zazdrościć

Przechowywanie danych wciąż ewoluuje, lecz postęp przejawiający się między innymi rozwojem sztucznej inteligencji sprawia, że obecnie stosowane metody nie wypełniają zapotrzebowania. Na szczęście chińscy naukowcy przyszli światu na ratunek.
Supramolekularny przełom Chińczyków. Tej technologii możemy im zazdrościć

To właśnie dzięki prowadzonym przez nich badaniom powinna rozwinąć się tzw. rezystancyjna pamięć o dostępie swobodnym, czyli RRAM. Wyróżniającą cechą tej technologii jest możliwość zmiany poziomu rezystancji w celu przechowywania danych. Naukowcy z Azji opracowali natomiast sposób wytwarzania memrystorów supramolekularnych, będących kluczowymi elementami konstrukcji nano-RRAM.

Czytaj też: Chiny odkryły olbrzymie złoże ropy naftowej. Pekin nie będzie już jej kupować za granicą?

O kulisach całego przedsięwzięcia piszą na łamach Angewandte Chemie. Wspomniane memrystor zmieniają swoją rezystancję w reakcji na obecność napięcia. Problemem było do tej pory tworzenie takich elementów w skali molekularnej. Jednym ze sposobów na osiąganie tego samego efektu były reakcje redoks oraz stabilizacja naładowanych stanów cząsteczek za pomocą przeciwjonów w roztworze. Niestety, w złączach półprzewodnikowych, które są kluczowe dla memrystorów, ten ostatni etap był bardzo wymagający.

Wyjściem z sytuacji ma być zdaniem przedstawicieli Uniwersytetu Tsinghua podejście supramolekularne. Wykorzystuje ono związki chemiczne zwane katenanami, które są stabilne zarówno w postaci utlenionej, jak i zredukowanej. Mogą przy tym występować w stanie dodatnim, ujemnym lub nienaładowanym. Katenany składają się z cząsteczek będących co najmniej dwoma niepowiązanymi chemicznie indywiduami chemicznej o strukturze cyklicznej.

Supramolekularny przełom dokonany przez Chińczyków pozwoli na wydajniejsze przechowywanie informacji, co jest obecnie sporym wyzwaniem

W toku prowadzonych badań członkowie zespołu badawczego osadzili katenan na złotej elektrodzie pokrytej związkiem zawierającym siarkę. Później umieścili drugą elektrodę wykonaną ze stopu galu i indu pokrytego tlenkiem galu. Katenan utworzył samoorganizującą się monowarstwę płaskich cząsteczek pomiędzy dwiema elektrodami, co doprowadziło do powstania tak pożądanego memrystora.

Takowy może być przełączany między stanem o wysokiej rezystancji i niskiej rezystancji, co oznacza kolejno wyłączanie i włączanie. Aby osiągnąć ten efekt potrzeba jedynie zmiany napięcia. W czasie eksperymentów elementy te przeszły co najmniej 1000 cykli włączania i wyłączania, które następowały w ciągu mniej niż jednej milisekundy. Podobne wyniki osiągają obecne memrystory nieorganiczne. 

Czytaj też: Bezbłędne obliczenia kwantowe są jednak możliwe. Kubity Rydberga mogą stanowić prawdziwy przełom

W nowym wariancie mówi się o sporym potencjale. Te nowe memrystory, opracowane przez naukowców z Chin, zapewniają perspektywę projektowania wydajnych memrystorów molekularnych z możliwością tzw. przechowywania nieulotnego. Poza tym autorzy sugerują, że mogłyby one być wykorzystywane w formie komponentów służących do produkowania molekularnych konstrukcji nano-RRAM. Dokonania naukowców z Państwa Środka pokazują natomiast bardzo istotny trend, jaki pojawił się w ostatnich latach. Chiny nie są już tylko producentem korzystającym z zachodnich patentów, lecz ich samodzielnym twórcą.