Nowy materiał wprowadza magnetyzm na niespotykany dotąd poziom. Naukowcy poznali jego tajniki

Altermagnetyki to klasa materiałów wykazująca szereg potencjalnie przydatnych właściwości. Okazują się one łączyć cechy dwóch kompletnie różnych grup obiektów, co czyni je szczególnie kuszącymi.
Nowy materiał wprowadza magnetyzm na niespotykany dotąd poziom. Naukowcy poznali jego tajniki

Ustaleniami w tej sprawie zajęli się naukowcy z Chin. Piszą oni o wyciągniętych wnioskach na łamach Physical Review Letters. Należy zacząć od tego, że altermagnetyki posiadają mieszankę właściwości magnetycznych, dzięki której można odróżnić je od zwyczajowo spotykanych materiałów magnetycznych, na przykład ferromagnetyków i antyferromagnetyków. 

Czytaj też: Wiatr słoneczny uderzył w Ziemię jak w dzwon. Magnetosfera aż zafalowała. Co za zorze!

Łącząc cechy obu tych grup, altermagnetyki mogłyby znaleźć zastosowanie w dziedzinach, które do tej pory wydawały się poza zasięgiem. Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, chodzi między innymi o zastosowania spinowo-kalorytroniczne. Dodają, iż inspiracją do prowadzonych eksperymentów była chęć zrozumienia i opisania niezwykłych właściwości tych materiałów magnetycznych.

Spinowe momenty magnetyczne w materiałach magnetycznych układają się równolegle lub antyrównolegle, co prowadzi kolejno do powstawania ferromagnetyków bądź antyferromagnetyków. Z kolei altermagnetyki przypominają antyferromagnetyki za sprawą zerowej magnetyzacji netto i ferromagnetyki ze względu na nierelatywistyczne rozszczepienie spinu.

Altermagnetyki to materiały łączące w sobie właściwości ferromagnetyków i antyferromagnetyków

W przypadku ostatnich badań autorzy skupili się na dwutlenku rutenu. Obserwacje doprowadziły naukowców do wniosku, że wykazuje on degenerację spinów indukowaną przez niemagnetyczne atomy tlenu. W ten sposób łamane są symetrie przestrzenne i czasowe, co zapewnia temu materiałowi unikalne właściwości. Poza tym zarejestrowano polaryzację spinową występującą w fizycznym układzie atomów, ale i w przestrzeni pędu.

Jednym z aspektów badań był tzw. krystaliczny efekt Nernsta wynikający z natury magnetycznej altermagnetyków. Wiadomo, iż właściwości magnetyczne materiału wpływają na jego reakcję na zmiany temperatury, dzięki czemu naukowcy mogą wyciągać wnioski na temat zależności między zachowaniami termicznymi i magnetycznymi altermagnetyków. Z kolei krystaliczny termiczny efekt Halla dostarcza informacji na temat tego, jak ciepło przemieszcza się w altermagnetykach. 

Czytaj też: Nowy materiał prosto z Korei. Odporny nie tylko na ekstremalne temperatury

Ostatecznie chińscy badacze rozpoznali trzy mechanizmy fizyczne stojące za transportem termicznym kryształów. Były to kolejno: pseudowęzłowe linie Weyla, altermagnetyczne pseudowęzłowe płaszczyzny i altermagnetyczne przejścia drabinkowe. Te pierwsze kierują ciepło w materiale, drugie tworzą coś w rodzaju wyznaczonych stref warunkujących przepływ ciepła, natomiast udział ostatnich można porównać do wpływania na sposób, w jaki materiał wspina się po drabinie ciepła.

O jakich praktycznych korzyściach można mówić w kontekście zgromadzonych informacji? Chodzi przede wszystkim o tzw. kalorytronikę spinową, która dotyczy oddziaływań między spinem a przepływem ciepła. Taka sztuka nie byłaby możliwe w przypadku ferromagnetyków ani antyferromagnetyków. W ostatecznym rozrachunku w grę wchodzi natomiast rozwój dotychczasowych i powstawanie nowych technologii z zakresu przetwarzania oraz przechowywania informacji.