Gigantyczne złoża wodoru na terenie Europy. Znaleziono je w jednym z najbiedniejszych krajów naszego kontynentu

Według ubiegłorocznych szacunków Albania była piątym najbiedniejszym krajem Europy. Z tego względu znalezisko w postaci sporych rozmiarów złóż naturalnego wodoru powinno ucieszyć tamtejszych mieszkańców. 
Gigantyczne złoża wodoru na terenie Europy. Znaleziono je w jednym z najbiedniejszych krajów naszego kontynentu

Do tego niezwykłego odkrycia doszło na dużej głębokości w czasie poszukiwań prowadzonych w jednej z tamtejszych kopalń. Jak wyjaśnia Laurent Truche z Université Grenoble Alpes we Francji, który zmierzył zawartość gazu w zasobach zlokalizowanych około kilometra pod ziemią, wodoru jest tam bardzo dużo. Porównał wręcz jego bąbelkowanie do… jacuzzi.

Czytaj też: W Polsce też mamy swoje elektrolizery do produkcji wodoru! Nasza technologia bryluje na salonach

Zainteresowanie wodorem rośnie i nie powinno to dziwić. Rozpatruje się go bowiem jako potencjalne paliwo przyszłości, zapewniające wysoką wydajność przy jednoczesnym braku emisji szkodliwych gazów pokroju metanu czy dwutlenku węgla. Problem polega na tym, że dotychczas dominująca metoda produkcji wodoru wykorzystywała paliwa kopalne, co po prostu mijało się z celem, jakim jest redukcja emisji.

Znajdując złoża naturalnego wodoru naukowcy mieliby jedno zmartwienie mniej. I taka sztuka im się udała, a sprawa jest szczególnie intrygująca ze względu na fakt, że o ile zazwyczaj określa się ilość zasobów na podstawie ekstrapolacji, tak tutaj naukowcy dokonali bezpośrednich pomiarów. Arenę ich działań stanowiła kopalnia chromitu Bulqizë, gdzie wodór wyciekający ze skał doprowadził do kilku eksplozji.

Sporych rozmiarów złoża wodoru zlokalizowane w albańskiej kopalni chromitu Bulqizë zostały poddane modelowaniu oraz bezpośrednim badaniom

Pomiary wykazały, że tamtejszy gaz składał się w ponad 80% z wodoru z mniejszymi ilościami metanu i azotu. Przepływ w tempie 11 ton rocznie zainspirował uczestników ekspedycji do określenia źródła gazu. Swoje ustalenia oparli nie tylko na bezpośrednich pomiarach, ale także modelach symulujących warunki generujące taki przepływ. W toku analiz członkowie zespołu badawczego doszli do wniosku, że gaz najprawdopodobniej pochodzi z głębszego wodoru zlokalizowanego w uskoku pod kopalnią. 

Czytaj też: Airbus ZEROe to pierwszy zeroemisyjny samolot napędzany wodorem

Ile zasobów może się tam znajdować? Szacunki są mało precyzyjne i wskazują na ilość rzędu 5000–50 000 ton wodoru. Jeśli się to potwierdzi, to będziemy mogli mówić o jednym z największych złóż na całym świecie. Z drugiej strony, wciąż nie będzie to złoże, które mogłoby rozwiązać obecne problemy ludzkości z zakresu transformacji energetycznej i rezygnacji ze spalania paliw kopalnych. Szczegółowe informacje na temat dokonanego znaleziska zostały zamieszczone na łamach Science.