Kofeina daje “kopa” nie tylko nam, ale także ogniwom paliwowym

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez porannej kawy, ale okazuje się, że kofeina daje “kopa” nie tylko naszym neuronom. Teraz japońscy chemicy odkryli, że substancja ta zwiększa wydajność ogniw paliwowych.
Fot. Freepik

Fot. Freepik

Ogniwa paliwowe, choć obiecujące, są drogie ze względu na wysokie wymagania dotyczące katalizatorów w celu zwiększenia aktywności reakcji redukcji tlenu (ORR), ale naukowcy z Uniwersytetu Chiba w Japonii odkryli, jak to zmienić. Wystarczy dodać do układu kofeiny, a wydajność reakcji ORR wzrośnie, choć jest tu pewien haczyk.

Kofeina poprawi wydajność ogniw paliwowych – ale nie wszystkich

Ogniwa paliwowe, czyli ogniwa generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego z zewnątrz paliwa, wydają się być idealnym rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. Ich budowa jest stosunkowo prosta (anoda i katoda rozdzielona elektrolitem) i choć pozwala na bezpośrednią zamianę energii chemicznej w elektryczną, nie wiąże się z żadną emisją dwutlenku węgla. Paliwo podawane jest na anodę, a utleniacz (zwykle tlen z powietrza) dostaje się do katody.

Czytaj też: Rekord świata dzieje się na naszych oczach. Na takie ogniwa perowskitowe czekamy od lat

W wodorowym ogniwie paliwowym wodór ulega utlenianiu na anodzie, w wyniku czego powstają jony wodoru i elektrony. Jony przemieszczają się przez elektrolit do katody, a elektrony przepływają przez obwód zewnętrzny, wytwarzając energię elektryczną. Na katodzie tlen łączy się z jonami wodoru i elektronami, w wyniku czego jedynym produktem ubocznym jest woda. Ale woda reaguje z katalizatorem platynowym (Pt), tworząc na elektrodzie warstwę wodorotlenku platyny (PtOH), która utrudnia skuteczną katalizę reakcji ORR. Prowadzi to do strat energii i zmniejszeniu wydajności ogniwa paliwowego. Można temu przeciwdziałać, ale znacznie zwiększa to koszty omawianych ogniw.

Prof. Nagahiro Hoshi z Graduate School of Engineering na Uniwersytecie Chiba w Japonii odkrył, że dodanie kofeiny do niektórych elektrod platynowych może zwiększyć aktywność reakcji redukcji, nawet 11-krotnie! Odkrycie opisane w czasopiśmie Communications Chemistry może potencjalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na platynę, dzięki czemu ogniwa paliwowe będą tańsze i wydajniejsze.

Kofeina wyraźnie zwiększa wydajność ogniw paliwowych, co widać na załączonym schemacie /Fot. Chiba University

Aby ocenić wydajność reakcji, badacze zmierzyli przepływ prądu przez elektrody platynowe zanurzone w elektrolicie zawierającym kofeinę. Te elektrody platynowe miały atomy powierzchniowe ułożone w określonych kierunkach, mianowicie (111), (110) i (100). Wraz ze wzrostem stężenia kofeiny w elektrolicie nastąpiła wyraźna poprawa aktywności ORR elektrody. Kofeina, jeśli jest obecna, adsorbuje się na powierzchni elektrody, skutecznie zapobiegając adsorpcji wodoru i tworzeniu się tlenku platyny na elektrodzie. Ale nie dzieje się tak w każdym przypadku i zależy od orientacji atomów platyny na powierzchni elektrody.

Przy stężeniu molowym kofeiny 1×10−6 aktywność ORR na Pt(111) i Pt(110) wzrosła odpowiednio 11 i 2,5 razy, bez zauważalnego wpływu na Pt(100). Aby zrozumieć tę różnicę, naukowcy zbadali orientację molekularną kofeiny na powierzchni elektrody za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. Ustalili, że kofeina wchłania się na powierzchniach Pt(111) i Pt(110), których płaszczyzna molekularna jest prostopadła do tej powierzchni. Jednakże w przypadku Pt(100) przeszkody przestrzenne powodują, że nie ma takiej możliwości, a więc i korzystny wpływ kofeiny nie występuje.

Czytaj też: Wielki postęp w rozwoju fotowoltaiki. Te ogniwa mają wyjątkowo niewielką grubość

W przeciwieństwie do akumulatorów o ograniczonej żywotności, ogniwa paliwowe mogą generować energię, dopóki dostarczane jest paliwo, dzięki czemu nadają się do różnych zastosowań, m.in. pojazdów, budynków i misji kosmicznych. Proponowana metoda może ulepszyć konstrukcje ogniw paliwowych i doprowadzić do ich rozpowszechnienia.