Bozon W bez tajemnic. Przełomowe badania doprowadziły do rekordowo szczegółowych pomiarów

Bozon W jest zaliczany do cząstek elementarnych i bierze udział w oddziaływaniach słabych, czyli jednym z oddziaływań podstawowych. I choć towarzyszy nam na każdym kroku, to wciąż stanowi obiekt badań prowadzonych przez fizyków. Prowadzone w ostatnim czasie takie przedsięwzięcie zakończyło się uzyskaniem najdokładniejszych do tej pory pomiarów masy i szerokości bozonu W.
Bozon W bez tajemnic. Przełomowe badania doprowadziły do rekordowo szczegółowych pomiarów

Ten spektakularny rezultat stał się faktem dzięki wysiłkom naukowców zrzeszonych w ramach projektu ATLAS. Międzynarodowy zespół działający na terenie CERN, słynnej placówki, w której znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów, dokonał historycznego wyczynu. Dokonania fizyków będą miały przełożenie na to, jak rozumiemy funkcjonowanie cząstek elementarnych.

Czytaj też: Fizycy zmierzyli bozon Higgsa. To pierwszy tak dokładny pomiar w historii

Dotychczasowe wyniki pomiarów wskazywały na średnią wartość 2085 ± 42 milionów elektronowoltów (MeV), co było zgodne z przewidywaniami modelu standardowego wskazującymi na 2088 ± 1 MeV. Tym razem autorzy badań przeanalizowali dane zebrane podczas kontrolowanych kolizji protonów przy energii 7 TeV. Idąc tym tokiem naukowcy sugerują, jakoby szerokość bozonu W wynosiła 2202 ± 47 MeV. To niebywale precyzyjny pomiar, jakiego nigdy przedtem nie wykonano w ramach pojedynczego podejścia. 

Bozon W jest jedną z cząstek elementarnych. Odpowiada za występowanie oddziaływań słabych i był obiektem pomiarów prowadzonych przez naukowców zrzeszonych w ramach projektu ATLAS

I choć sam wynik jest nieco mniej dokładny od wcześniejszych, to kluczowa jest zastosowana technika. Wiedząc, jak długo bozon W istnieje, zanim ulegnie rozpadowi, badacze mają szerokie pole do popisu. Co istotne, model standardowy przewiduje tę szerokość, dlatego wykrycie rezultatów odbiegających od tych podstawowych założeń stanowiłoby impuls do poszukiwania zjawisk, które pozostawały nieznane fizykom.

Czytaj też: To najzimniejsza taka cząstka kiedykolwiek stworzona przez człowieka. Jej obserwacje otwierają nowy rozdział w fizyce

Jeśli chodzi o pomiar masy bozonu W, to w tym przypadku autorzy ogłosili rezultat wynoszący 80367 ± 16 MeV. To dokładniejszy wynik od poprzedniego zaserwowanego przez zespół związany z projektem ATLAS i działającego na tym samym zestawie danych. Poza tym uczestnicy tego przedsięwzięcia wykonali precyzyjne pomiary dotyczące rozpadu bozonu W na elektrony bądź miony oraz niewykrywalne neutrina. Akceleratory cząstek stanowią ogromne ułatwienie dla fizyków zajmujących się badaniem różnego rodzaju zjawisk, a bozony są tego najlepszym przykładem.