Rejestr Danych Kontaktowych – urzędnik do ciebie zadzwoni, nie musisz czekać na pisma

Załatwianie spraw urzędowych od dawna (a może od zawsze) jest jak cierń w tyłku – niby mała rzecz, a uciążliwa jak diabli. Od paru lat widać jednak pewne próby usprawnienia kontaktów na linii państwo – obywatel. Pierwszym tego objawem było powstanie ePUAP, a następnie aplikacji mObywatel. W trakcie jest wdrożenie eDoręczeń, dzięki któremu można będzie przynajmniej w części zrezygnować z papierowej korespondencji urzędowej. Podobnemu celowi służyć ma Rejestr Danych Kontaktowych.
Rejestr Danych Kontaktowych
Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych to ogólnopolska zabezpieczona baza danych, w której można pozostawić swoje aktualne dane kontraktowe – takie jak numer telefonu i e-mail – na potrzeby kontaktów z urzędami. Dzięki temu urzędnik w razie potrzeby kontaktu będzie mógł zadzwonić albo skorzystać z elektronicznej formy kontaktu przez SMS lub pocztę elektroniczną.

Zakres komunikacji obejmuje:

– Informacje o dokumentach gotowych do odbioru

– Rozpatrzeniu złożonych wniosków

– Brakach w złożonych dokumentach dotyczących spraw obywatela i konieczności ich uzupełnienia.

Dodatkowo System Rejestrów Państwowych może wysyłać automatyczne powiadomienia o upływaniu terminu ważności dokumentów (dowodu osobistego czy paszportu) na 90,60,30 i 14 dni przed terminem, a także, w przypadku dokumentów, które można otrzymać wysyłkowo, o przekazaniu ich kurierowi.

Rejestr Danych Kontaktowych

RDK to usługa dobrowolna

Decyzja o chęci skorzystania z Rejestru Danych Kontaktowych jest całkowicie dobrowolna – nie ma żadnego obowiązku, by z tej formy komunikacji korzystać. Jeśli zdecydujemy się skorzystać, dane do RDK można przekazać w urzędzie, lub przez internet, logując się do rejestru z użyciem Profilu Zaufanego.

Co, jeśli nie mamy Profilu Zaufanego? Najszybciej i najłatwiej jest go utworzyć z pomocą bankowości internetowej (jako że bank i tak weryfikował nasze dane przy zawieraniu umowy). Można także utworzyć go i potwierdzić za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub wypełniając wniosek przez internet i następnie potwierdzając go przy pomocy wideorozmowy z urzędnikiem. Oczywiście wniosek można także złożyć i potwierdzić tradycyjnie, w urzędzie.

Profil Zaufany z ważną zmianą od 17 czerwca

Krok w dobrym kierunku, ale…

Każdy sposób, by skrócić niezbędne czynności w urzędach i przyspieszyć rozpatrywanie spraw jest mile widziany. Sam od dawna (RDK został uruchomiony w grudniu 2019 roku) z Rejestru korzystam, w tym roku system automatycznie przypomniał mi o konieczności wymiany dowodu osobistego. Idea jest z gruntu słuszna, ale mam kilka wątpliwości, związanych z bezpieczeństwem.

Katalog spraw, w których urzędnik może się skontaktować z nami korzystając z RDK nie jest zbyt szeroki, ale nawet przy takim jak obecnie, brak możliwości łatwego zweryfikowania, czy naprawdę rozmawiamy z urzędnikiem, może być problematyczny. Ataki telefoniczne to popularny sposób na oszustwa bankowe, a skoro są oszustwa „na policjanta”, to mogą być i „na urzędnika”.

W bankach coraz popularniejsze staje się weryfikowanie prawdziwości rozmówcy z pomocą aplikacji bankowych i powiadomień push, może taką formę potwierdzenia należałoby zatem na potrzeby urzędów wbudować w mObywatela, zamiast jakichś bzdur – a przypominam, że były pomysły nawet na udostępnienie tam transmisji sportowych. Może warto coś takiego zrobić?