Historyczna detekcja w materii jądrowej. Naukowcy wykryli magnetyczne odciski

Fizycy działający w ramach projektu STAR zyskali nowe informacje na temat czegoś, co można określić mianem uwolnionej materii jądrowej. W takich okolicznościach zebrali pierwsze w historii dowody poświęcone prądom powstającym w wyniku zachodzących tam interakcji.
zdjęcie poglądowe

zdjęcie poglądowe

Artykuł na temat przeprowadzonych eksperymentów jest dostępny w Physical Review X i sugeruje, iż pola magnetyczne generowane za sprawą niecentralnych zderzeń jąder atomowych indukują prąd elektryczny we wspomnianej uwolnionej materii jądrowej. Naukowcy porównują to do istnej zupy złożonej z kwarków i gluonów, które pochodzą od protonów i neutronów, z których “uciekły” za sprawą kolizji międzycząsteczkowych.

Czytaj też: Fizycy ścisnęli ze sobą dwa atomy. Wyszło z tego coś zaskakującego

Zainteresowanie członków zespołu badawczego wzbudziła plazma kwarkowo-gluonowa, która dzięki ostatnim postępom może być poddawana niedostępnym do tej pory pomiarom przewodności elektrycznej. W toku eksperymentów ich autorzy odnotowali istnienie potężnych pól magnetycznych, co jest istotne, ponieważ przez długi czas ich wykrywanie stanowiło wielkie wyzwanie.

Chcąc określić przewodność elektryczną plazmy kwarkowo-gluonowej badacze opierają się na tym, jak bardzo pole elektromagnetyczne odchyla naładowane cząstki. Te ostatnie obejmują na przykład elektrony, kwarki czy protony, a im wyższe odchylenia, tym silniejsza będzie przewodność. Oczywiście łatwiej jest o tym mówić, niż dokonać tego w praktyce, o czym najlepiej świadczy fakt, że nigdy wcześniej nie udało się zmierzyć przewodności owej plazmy. 

Magnetyczne odciski, na których skupili się fizycy, zostały wykryte dzięki wykorzystaniu detektora STAR

Realizacja tego zadania była utrudniona przede wszystkim ze względu na krótki czas istnienia uwolnionej materii jądrowej. W konsekwencji wykonanie pomiaru stanowi wielkie wyzwanie, a naukowcy musieli znaleźć okrężną drogę, aby tego dokonać. Przełomowy w tym kontekście okazał się detektor STAR oddelegowany do śledzenia wpływu pola magnetycznego na naładowane cząstki pojawiające się za sprawą kolizji. 

Czytaj też: Nowa cząstka elementarna odkryta przez fizyków. Jest piękna, powabna i nie tylko

Jakie korzyści mogą wynikać z poczynionych postępów? Mówi się chociażby o zgłębianiu sekretów przemiany fazowej od plazmy kwarkowo-gluonowej do zwykłej materii jądrowej składającej się z protonów i neutronów. Poza tym fizycy powinni mieć możliwość prowadzenia badań poświęconych innym zjawiskom magnetycznym zachodzącym w tym rodzaju plazmy.