Stworzyli długo wyczekiwany związek chemiczny. Na przełom czekaliśmy 120 lat

Ludzie, którzy zajmowali się pierwszymi badaniami poświęconymi mechanizmowi powstawania pewnego związku chemicznego już dawno nie chodzą po tym świecie, ale sama zagadka, z którą się mierzyli, właśnie została rozwikłana.
Stworzyli długo wyczekiwany związek chemiczny. Na przełom czekaliśmy 120 lat

Chodzi o związki chemiczne zwane N-heteroarenami i zawierające atomy azotu. Można jest stosować na przykład w produkcji leków i agrochemikaliów czy projektowaniu materiałów. Problem polegał na tym, że chemicy mieli trudności z syntetyzowaniem takich związków, a także modyfikowaniem ich. To za sprawą skomplikowanej struktury i licznych wiązań warunkujących zwiększoną reaktywność oraz niestabilność.

Czytaj też: Rewolucja w dziedzinie magnetyzmu. Naukowcy odkrywają zupełnie nową grupę materiałów

Na szczęście po 120 latach przyszła pora na przełom. Naukowcy musieli uporać się z kwestią reaktywności, a w toku badań zawiązała się współpraca między chemikami organicznymi i nieorganicznymi. Eksperymenty odbywały się w kontrolowanym środowisku, przy czym ich uczestnicy usunęli reaktywne pierwiastki, na przykład w postaci tlenu, co miało ograniczyć niemile widziane zjawiska.

Związek chemiczny objęty eksperymentami stanowił wielkie wyzwanie dla chemików, którzy nad sposobami jego syntezy głowili się od 120 lat

Bardzo istotną rolę w całym przedsięwzięciu odegrała kataliza metaloorganiczna, zakładająca wykorzystanie metali przejściowych w formie katalizatorów. Pozwoliło to na transformacje chemiczne, które w innych okolicznościach pozostawałyby poza zasięgiem. Dokonany postęp będzie odczuwalny w zasadzie na każdym kroku, ponieważ jego autorzy przekonują, iż w grę wchodzi tworzenie nowych leków, bezpieczniejszych produktów rolnych czy wydajniejszej elektroniki.

Czytaj też: Kosmiczna chemia na wyciągnięcie ręki. Naukowcy wykorzystali niecodzienne kryształy

Związki zwane N-heteroaromatami były do tej pory powszechnie stosowane w różnych dziedzinach ze względu na właściwości chemiczne i aktywność biologiczną. W przypadku podklasy objętej ostatnimi badaniami w grę wchodzi wiązanie potrójne i występowanie co najmniej jednego atomu azotu w strukturze pierścienia. Z jednej strony występuje wysoka reaktywność, natomiast z drugiej mowa o cennych półproduktach w syntezie organicznej i potencjale w odniesieniu do chemii medycznej.