FRB to jedne z najbardziej tajemniczych sygnałów we wszechświecie. Naukowcy wyjaśnią ich zadziwiającą cechę 

W 2007 roku w świecie astronomii doszło do przełomowego wydarzenia. Udało się wtedy zidentyfikować pierwszy FRB, czyli szybki błysk radiowy. Z czasem naukowcy powtórzyli ten wyczyn w odniesieniu do kolejnych sygnałów, ale nawet pomimo wieloletnich badań nie udało się jeszcze ustalić, co jest ich źródłem.
FRB to jedne z najbardziej tajemniczych sygnałów we wszechświecie. Naukowcy wyjaśnią ich zadziwiającą cechę 

Jakby tego było mało, FRB wprawiają w konsternację ze względu na ich zazwyczaj jednorazowy charakter. W konsekwencji znacznie trudniej jest wyjaśnić, gdzie i w jakich okolicznościach powstały. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ badacze kosmosu zamierzają przeanalizować dane zebrane w ramach eksperymentu CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). 

Czytaj też: Mamy go! Do Ziemi dotarł sygnał z punktu oddalonego miliony kilometrów

Pierwszym szybkim błyskiem radiowym zidentyfikowanym przez ten radioteleskop był sygnał odebrany w 2020 roku. Co istotne, był on powtarzalny i występował w 16-dniowym okresie. Takie FRB to prawdziwa rzadkość, o czym najlepiej świadczy fakt, iż zaledwie 3 procent opisanych przypadków ma okresowy charakter. Pozostałe przypadki obejmują natomiast nieregularne i jednorazowe rozbłyski.

Publikacja poświęcona najnowszym ustaleniom ukazała się w The Astrophysical Journal. Jej autorzy skupili się na orientacji fal w polaryzacji FRB. Przeanalizowali 128 niepowtarzających się sygnałów i okazało się, że 89 z nich wykazywało cechy polaryzacji. W efekcie liczba takich sygnałów posiadających właściwości polaryzacyjne znanych nauce wzrosła aż trzykrotnie. 

Pierwszy FRB został odebrany w 2007 roku. Od tamtej pory naukowcy próbują wyjaśnić, co i w jaki sposób wytwarza szybkie błyski radiowe

Wspomniana polaryzacja może być dowodem na istnienie bardzo silnych pól magnetycznych w obrębie źródeł FRB. Z kolei brak polaryzacji mógłby świadczyć o rozpraszaniu emisji podczas przechodzenia sygnałów przez materię rozsianą wokół źródła. Jak widać, zastosowane podejście może być istotne dla zrozumienia, z czym owe emisje miały do czynienia wkrótce po powstaniu.

Czytaj też: Tak powstały pierwsze galaktyki we wszechświecie. Wyjątkowy materiał od teleskopu Webba

Ostatecznie członkowie zespołu badawczego sugerują, jakoby przeanalizowane przez nich niepowtarzające się FRB różniły się znacznie od tych powtarzalnych. Różnica ta może wynikać z faktu, że owe sygnały powstały w mniej ekstremalnym środowisku o niższej szybkości wybuchów. I choć wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie o dokładne pochodzenie FRB, to do tej pory pojawiały się sugestie, że szybkie błyski radiowe powstają za sprawą aktywności pulsarów oraz magnetarów.