Fale dźwiękowe ukazały coś niespodziewanego na temat Słońca. To podważa istniejące teorie

Nawet pozornie sensowne i poparte dowodami naukowymi teorie mogą doczekać się solidnych kontrargumentów. Przekonali się o tym naukowcy badający zjawisko konwekcji słonecznej.
Fale dźwiękowe ukazały coś niespodziewanego na temat Słońca. To podważa istniejące teorie

Dzięki wykorzystaniu fal dźwiękowych członkowie zespołu badawczego kierowanego przez Chrisa Hansona zidentyfikowali wewnętrzną strukturę tzw. supergranulek słonecznych. Jest ona związana z transportem ciepła z wnętrza naszej gwiazdy na jej powierzchnię. Wyniki przeprowadzonych analiz, zaprezentowane w Nature Astronomy, mogą zachwiać dotychczasowymi teoriami na temat zjawiska konwekcji.

Czytaj też: Słońce o sobie przypomina! Mamy potężny rozbłysk i powrót gigantycznych plam słonecznych

Kluczowych w całej sprawie danych dostarczył instrument HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) zamontowany na pokładzie Solar Dynamics Observatory. W toku prowadzonych obserwacji astronomowie zarejestrowali i scharakteryzowali około 23 000 wspomnianych supergranulek. Kiedy wewnątrz naszej gwiazdy zachodzi reakcja termojądrowa, zwana także fuzją, w wyniku tego procesu powstają ogromne ilości energii. Później dociera ona na powierzchnię, skąd trafia na Ziemię i inne planety w postaci światła słonecznego. Do badania tajemnic tego zjawiska członkowie zespołu badawczego wykorzystali analizy fal dźwiękowych.

Zjawisko konwekcji dotyczy transportu energii z wnętrza Słońca ku jego powierzchni. W zbieraniu informacji na ten temat pomogły fale dźwiękowe

Umożliwiło im to ominięcie problemów z obserwacjami optycznymi. Fale powstają przez mniejsze supergranulki i były już wykorzystywane w ramach badań heliosejsmologicznych. Z zebranych informacji wynika, jakoby supegranulki sięgały na głębokość około 20 000 kilometrów, co stanowi zaledwie 3% zagłębienia w kierunku jądra naszej gwiazdy. Poza tym autorom udało się określić stosunek przepływów energii. Te w dół są o około 40% słabsze niż skierowane ku górze.

Czytaj też: Tajemnicza struktura daje gwiazdom nieśmiertelność. Co się dzieje w Drodze Mlecznej?

Jedna z hipotez sugeruje, iż ta dysproporcja jest wynikiem braku pewnego składnika w przepływach w dół, ale jednocześnie nie można wykluczyć, że różnice wcale nie występują – po prostu zastosowana metoda ma swoje ograniczenia. Jak podsumowują astronomowie, supergranulki są istotnym składnikiem mechanizmów transportu ciepła w Słońcu, lecz wyjaśnienie związanych z nimi mechanizmów stanowi wielkie wyzwanie. Ostatnie ustalenia zmieniają obraz sytuacji, a to nie koniec badań. Osobnym źródłem informacji na temat naszej gwiazdy są misje takie jak Solar Orbiter czy Parker Solar Probe.