korupcja

Czcionka Microsoftu dowodem w sprawie

Oskarżony o korupcję premier Pakistanu przedstawił dokumenty, które miały dowodzić jego niewinności. Niefortunnie użyto w nich czcionki, która nie była dostępna wówczas, gdy dokument miał powstać.