Globalna sieć komputerowa śledząca zmiany klimatu naszej planety

Projekt o nazwie Planetary Skin (Skóra Planety) to w założeniu platforma złożona z ogromnej liczby czujników i aparatur rejestrujących rozmieszczonych na całym świecie, która ma za zadanie monitorować i śledzić zmiany klimatyczne na naszej planecie w czasie rzeczywistym. Nowy system ma zostać wdrażany w przyszłym roku, równocześnie z innym programem – Rainforest Skin (Skóra Lasu Tropikalnego), który oczywiście skupi się właśnie na terenach pokrytych lasami deszczowymi, monitorując efekty wylesiania. Ostatecznie Cisco planuje powiązać wszystkie dane zgromadzone przez czujniki, aby zebrać dokładniejsze i bardziej przekonywujące oznaki i przyczyny zmiany klimatu.
Cisco zatrudnia ponad 66 tysięcy pracowników na całym świecie
Cisco zatrudnia ponad 66 tysięcy pracowników na całym świecie

Agencja National Aeronautics and Space Administration (NASA), która przede wszystkim odpowiada za program lotów kosmicznych, już od dłuższego czasu jest głównym partnerem i klientem firm z rynku IT, zaś w jej laboratoriach można znaleźć jedne z najszybszych superkomputerów na świecie.

Dyrektor generalny Cisco – John T. Chambers – powiedział: “Łagodzenie efektów zmiany klimatu ma istotny wpływ na stabilność światowej gospodarki. To unikalne partnerstwo wykorzysta siłę i innowację rynku i spożytkuje je dla dobra publicznego. Cisco jest dumne ze współpracy z NASA nad tą inicjatywą i wierzy, że pozostali, w tym organizacje publiczne, non-profit i firmy prywatne, wesprą to przedsięwzięcie.”