100 najlepszych narzędzi w języku Java

Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! – tak Bóg ukarał ludzkość za budowę wieży Babel. Jak widać historia lubi się powtarzać: ludzie, tacy jak Bill Gates, Steve Jobs czy Linus Torvalds, tworzą systemy współpracujące wyłącznie z aplikacjami napisanymi specjalnie do nich. I wiedzą co robią – tylko w ten sposób można przywiązać użytkownika do Windows, Linuksa lub Mac OS.
100 najlepszych narzędzi w języku Java
100 najlepszych narzędzi w języku Java

Jednak nie musimy akceptować takiego stanu rzeczy. Wystarczy zainstalować Java Runtime Environment, by móc korzystać z prezentowanych przez nas nas narzędzi. System operacyjny nie ma tu żadnego znaczenia. Pokazujemy, jak rozwiązać ewentualne problemy, i prezentujemy najlepsze narzędzia w pięciu kategoriach: system, bezpieczeństwo, biuro, multimedia i Internet.

Przygotowanie: Gotowi na Javę

Zacznijmy od odwiedzenia witryny www.java.com/pl/download. Nasz system operacyjny zostanie rozpoznany automatycznie, gdyby jednak tak się nie stało, kliknijmy link »Wszystkie wersje oprogramowania Java« i wybierzmy odpowiedni pakiet ręcznie. Pobierzmy go i zainstalujmy.

Zanim rozpoczniemy korzystanie z aplikacji środowiska Java, powinniśmy lepiej zapoznać się z typowymi dla tego standardu formatami plików, do których odwołują się narzędzia z naszej płyty.

Pliki wykonywalne

Rozszerzenie JAR odpowiada znanemu z Windows formatowi EXE. Gdy chcemy skorzystać na przykład z programu FileExplorer, wystarczy zapisać plik »fileexplorer.0.1.0.a9.jar« na Pulpit i uruchomić go za pomocą podwójnego kliknięcia. W takim przypadku nie są zwykle instalowane żadne dodatkowe elementy, a sama aplikacja działa w wydzielonym wirtualnym środowisku tzw. Java Virtual Machine (JVM). Dzięki temu unikamy zaśmiecania Rejestru.

Archiwa ZIP

Użytkownicy Windows mogą rozpakować skompresowane pliki ZIP bez żadnych problemów. W systemie Linux wystarczy wpisać w oknie konsoli komendę:

unzip nazwa_programu.zip

Po otwarciu archiwum uruchamiamy plik wykonywalny z rozszerzeniem JAR.

Archiwa TAR

Spakowane pliki z rozszerzeniem TAR.GZ lub TAR.BZ2 są bardzo popularne wśród użytkowników Linuksa. By otworzyć je w systemie Windows, skorzystajmy z darmowej aplikacji IzArc. Dalej postępujemy podobnie jak poprzednio: znajdujemy i dwukrotnym kliknięciem uruchamiamy plik w formacie JAR.

Szczególne przypadki

Gdyby nie udało się otworzyć pliku podwójnym kliknięciem, spróbujmy uruchomić program, wpisując w oknie Wiersza poleceń Windows lub trybu tekstowego Linuksa polecenie:

java –jar ścieżka azwa_programu.jar

Pamiętajmy przy tym, by poprawnie podać pełną ścieżkę dostępu do pliku oraz jego rozszerzenie JAR. Jeżeli otrzymamy komunikat o błędzie następującej treści: “Failed to load Mainclass-Manifest”, oznacza to, że w pliku JAR brakuje elementu zwanego Manifest, który umożliwia uruchomienie aplikacji podwójnym kliknięciem.

W wielu przypadkach problem rozwiążemy, pobierając wersję programu dostosowaną do naszego systemu operacyjnego ze strony sourceforge.net. Znajdziemy tam plik EXE (dla Windows) lub SH (dla Linuksa), który umożliwi otwarcie pliku JAR. Brakujący element »Manifest« zostaje więc zastąpiony innym, spełniającym tę samą funkcję.

Wskazówka

Tego rodzaju błędy mogą pojawiać się również wtedy, gdy narzędzie wymaga do działania wersji środowiska Java dla określonego typu urządzeń – na przykład telefonów komórkowych – a my próbujemy uruchomić je na komputerze.

Gdy poradzimy już sobie z uruchamianiem programów napisanych dla maszyny wirtualnej Javy, możemy za ich pomocą wykonywać różnorodne zadania, na przykład…

DocSearcher błyskawicznie znajduje dokumenty na podstawie słów zawartych w tekście.

DocSearcher błyskawicznie znajduje dokumenty na podstawie słów zawartych w tekście.

Wyszukiwanie dokumentów

Narzędzie: DocSearcher

Jeśli pracujemy z plikami pakietów biurowych, powinniśmy zastąpić wyszukiwarkę systemu Windows bardziej specjalistycznym narzędziem, takim jak np. DocSearcher, dzięki któremu znacznie szybciej znajdziemy potrzebny dokument.

Po uruchomieniu narzędzia w polu tekstowym »Search for« podajemy jedno lub kilka słów kluczowych. Możemy też aktywować pole wyboru »Phrase« i wpisać fragment zdania z poszukiwanego pliku. Program umożliwia również wykluczenie określonych zwrotów, podobnie jak w wyszukiwarce internetowej. Jeśli np. wpiszemy:

“Pan Nowak” – “Pani Nowak”

to zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, w których występuje sformułowanie “Pan Nowak”, zaś fraza “Pani Nowak” zostanie pominięta. Wyszukiwarka obsługuje także wieloznaczniki. Jeśli nie znamy dokładnego brzmienia poszukiwanego zwrotu, wystarczy podać na przykład:

chip*

by DocSearcher odnalazł wszystkie pliki HTML, Worda, Excela, RTF, PDF oraz pakietów  biurowych OpenOffice i StarOffice zawierające słowa rozpoczynające się od “chip”.

KisKis może przechowy-wać dane dostępowe do naszego konta email.

KisKis może przechowy-wać dane dostępowe do naszego konta email.

Zarządzanie hasłami

Narzędzie: KisKis

Dzięki programowi KisKis nie będziemy już musieli pamiętać dziesiątków haseł. Wszystkie możemy umieścić w cyfrowym sejfie zabezpieczonym jednym zbiorczym kluczem. W razie potrzeby wystarczy odczytać zapisane w skrytce hasło.

Po uruchomieniu programu wybierzmy polecenie »Edit | New Item«. Pojawi się okno, w którym należy wybrać jedną z opcji: »Bank Account«, »Credit Card«, »Network Account« lub »File«, a następnie wcisnąć przycisk »New«. Na ekranie zostanie wyświetlony specjalny kreator wprowadzania danych dostosowany do typu konta. W przypadku konta sieciowego podajemy w nim naszą nazwę użytkownika, adres URL oraz – jeśli chodzi o pocztę elektroniczną – nasz adres email.

W polu »Label« wpiszmy jednoznaczną nazwę dla nowo utworzonego hasła, na przykład »Konto pocztowe na Tlenie«. Poniżej podajemy właściwe hasło. Gdy wciśniemy przycisk »apply«, dane dostępowe do konta zostaną umieszczone w wirtualnym sejfie. W podobny sposób możemy naturalnie zapisać i inne hasła.

Następnie wybierzmy z menu polecenie »File | save as«. Nazwa pliku nie powinna rzucać się w oczy – niech brzmi na przykład “majdan”. Określenie takie jak »Moje tajne hasła« działałoby jak przynęta na hakerów. Na liście »Encryption mode« zaznaczamy jeden z trzech dostępnych algorytmów szyfrowania, np. »Open PGP – AES«, i klikamy przycisk »Choose«. Musimy jeszcze podać hasło zbiorcze. Pomogą nam w tym wskazówki dotyczące tworzenia bezpiecznych haseł. Dobrze zapamiętajmy wybrane słowo klucz – jeśli je zapomnimy, cała zawartość skrytki zostanie utracona! W takim przypadku nie pomoże nam nawet ABW. Po zatwierdzeniu hasła dostępowego nasze dane będą całkowicie bezpieczne.

Funkcja »Line Dance« umożliwia szybkie przemieszczanie się w obrębie obszernych dokumentów.

Funkcja »Line Dance« umożliwia szybkie przemieszczanie się w obrębie obszernych dokumentów.

Tworzenie dokumentów

Narzędzie: Text Trix

Word o szybkości działania Firefoksa – tak najprościej można opisać program Text Trix. Dzięki kartom łatwo edytować wiele dokumentów jednocześnie, a funkcja »Line Dance« umożliwia szybkie przemieszczanie się w obrębie długich tekstów. A jeśli wbudowane funkcje edytora nam nie wystarczą, możemy skorzystać z licznych dodatków.

Podczas pierwszego uruchomienia Text Trix zostanie rozpakowany do tego samego katalogu, w którym znajduje się jego plik JAR. Inaczej będzie jedynie w przypadku systemu Windows Vista, wyposażonego w funkcję zabezpieczającą »Vista Data Redirection« – zapisuje ona pliki rozpakowane za pomocą wykorzystywanego tu programu Ajar w katalogu użytkownika. Jeżeli wolelibyśmy umieścić Text Trix gdzie indziej, znajdźmy za pomocą wyszukiwarki katalog “texttrix-0.9.2” i przenieśmy go w żądane miejsce. Nie ma znaczenia, gdzie go umieścimy, gdyż edytor tekstu nie wprowadza żadnych zmian w Rejestrze.

Po uruchomieniu programu możemy tworzyć teksty podobnie jak w Wordzie. Nowy dokument utworzymy za pomocą polecenia »File | New Tab«. Po otwarciu wielu podobnych plików połączymy je w grupę, wybierając opcję »File | New Tab Group«.

Narzędzie oferuje również znaną z Worda funkcję automatycznego zapisywania edytowanego tekstu. Dostęp do odpowiednich ustawień umożliwia polecenie »Edit | It’s your preference | Save changed files automatically«. W nowym oknie określimy też, co ile minut ma być przeprowadzany autozapis. Podane ustawienia możemy eksportować do innych komputerów w sieci. Gdy zakończymy edycję tekstu, możemy zapisać go jako plik sieciowy, plik RTF, kod źródłowy lub po prostu plik tekstowy.

Krut służy do tworzenia filmów instruktażowych, ale świetnie nadaje się również do przechwytywania i nagrywania strumieni muzyki oraz wideo z Internetu.

Krut służy do tworzenia filmów instruktażowych, ale świetnie nadaje się również do przechwytywania i nagrywania strumieni muzyki oraz wideo z Internetu.

Nagrywanie filmów z Sieci

Narzędzie: Krut

Krut został opracowany z myślą o tworzeniu wideotutoriali, czyli filmów szkoleniowych. Na tym jednak nie kończą się jego możliwości – za jego pomocą zapiszemy również na dysku filmy i muzykę z Sieci.

Aby Krut przechwytywał dźwięk bezpośrednio z karty dźwiękowej (lub układu dźwiękowego na płycie głównej), w jego ustawieniach musimy aktywować funkcję »Wave out«. Czasami bywa ona określana jako »Stereo Mix« – tak było na naszym komputerze testowym z zainstalowanym narzędziem SoundMax. Chcąc zapisywać filmy, wyłączmy akcelerację wideo karty graficznej. W tym celu, korzystając z menu kontekstowego na Pulpicie, wybieramy »Właściwości | Ustawienia | Zaawansowane« w XP, natomiast w Viście »Personalizuj | Ustawienia ekranu | Ustawienia zaawansowane…«. Następnie w obydwu przypadkach klikamy zakładkę »Rozwiązywanie problemów« i ustawiamy suwak »Przyspieszenie sprzętowe« na »Brak«. W przypadku niektórych kart Vista nie pozwala na ingerowanie w akcelerację, ale to czasami nie ma wpływu na poprawne działanie Kruta.

Po wprowadzeniu właściwych ustawień uruchamiamy aplikację Krut i wybieramy polecenie »Menu | Settings/Save Files«. Określamy miejsce, w którym narzędzie ma zapisywać filmy i muzykę, a także ustalamy częstotliwość próbkowania, czyli »Sample frequency«, zaznaczając wartość »44100«. Ponieważ nie chcemy tworzyć filmu instruktażowego, dezaktywujmy pokazywanie myszy (opcja »Show Mouse«). W sekcji »Video« należy podać żądaną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania – ustawmy 25 kl./s (fps). Aby cały czas obserwować, czy film jest poprawnie rejestrowany, w oknie głównym narzędzia Krut wybierzmy polecenie »Menu | Preview Window«. Obraz będzie wyświetlany z lekkim opóźnieniem – to wystarczy jednak do wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Teraz otwórzmy stronę z filmem, na przykład www.dailymotion.com. W ustawieniach Kruta musimy jeszcze zaznaczyć, jaki obszar ekranu ma być rejestrowany. W tym celu przechodzimy do sekcji »Capture Area« i klikamy przełącznik »Set capture area with Mouse«. Teraz celujemy kursorem w lewy górny róg okienka z filmem w przeglądarce, wciskamy i przytrzymujemy klawisz [Ctrl], po czym przesuwamy kursor w lewy dolny róg i puszczamy klawisz. Odpowiednie współrzędne pojawią się w Krucie, a my musimy wcisnąć przycisk »Rec« w głównym oknie programu. Po sesji nie zapomnijmy o ponownym włączeniu akceleracji sprzętowej we właściwościach karty graficznej.

Do pobrania: 100 narzędzi w języku Java